PARTİMİZ EKONOMİK DURUM VE CARİ AÇIK RAPORUNU AÇIKLADI

4023

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve ÖDP Parti Meclisi Ekonomi Çalışma Grubu Koordinatörü ve Sözcüsü Aslı Aydın, ÖDP İstanbul İl Binasında Türkiye’nin ekonomik tablosuna ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Türkiye`nin ekonomik durumu üzerine açıklama yaptı ve cari açık raporunu kamuoyuyla paylaştı.

ÖDP İstanbul İl Örgütü`nde düzenlenen basın toplantısına Genel Başkan Alper Taş, ÖDP Ekonomi Çalışma Grubu Koordinatörü ve Sözcüsü Aslı Aydın, partililer ve basın mensupları katıldı.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş`ın açıklamasıyla başlayan toplantıda Taş, “AKP iktidarı ile ekonomide çizilen çerçeve de Türkiye ekonomisinin son dönem kapitalizmin finansallaşma sürecinde yeni bir rantiye merkezi olması, ‘İstanbul Küresel Finans Merkezi böbürlenmesiyle` aynı zamanda uluslararası tekellerin küresel üretim zincirinde ucuz işgücü ile ‘taşeron` üretim alanı olması yönünde çizilmiştir.” söyledi.

Sözlerini “Türkiye gelir eşitsizliğinin en yüksek seviyelerde olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye‘nin en zengin 100 ailesinin geliri yaklaşık milli gelirin yüzde 25‘ine yaklaşırken, asgari ücretten 658,95 lira alan tek bir işçinin yoksulluk sınırı da 1.020,77 liraya dayanmıştır.” Şeklinde sürdüen Taş, partinin cari açıkla ilgili düşüncelerine de değindi. Taş, “Cari açık bir yandan da bir ülkenin tasarruf- yatırım dengesini yansıtır. Türkiye`nin aşırı cari açığı, yatırımların yabancıların tasarruflarıyla gerçekleştiğini gösteriyor bu da dış borçların korkutucu biçimde artmasına neden oluyor. OVP‘de 2012-2014 arası toplam 200 milyar dolar cari açık öngörülüyor. Kamu açıklarının çok sınırlı olacağı yolunda hükümetin kendi varsayımını kabul edersek, özel sektörün borçları sınırlı bir doğrudan yabancı sermaye girişi bir yana bu ölçüde artacaktır. Türkiye‘nin yeni bir krize sürüklenmesi, yine bizlerin, sade yurttaşların cebinden ekonominin kurtarılması kaçınılmaz hale gelecektir.” diye konuştu.

Bütçe dengesi sigaraya zam yaparak mı sağlanacak?
Taş, “Bütçe gelirlerinin % 70‘e varan kısmı ÖTV, KDV gibi büyük ölçüde emekçilerin cebinden çıkan dolayısıyla gelir dağılımını daha da kötüleştiren dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Anlı şanlı holdinglerin,büyük bankaların ödediği kurumlar vergisi 2011‘in ilk 9 ayında toplam vergilerin ancak %8.9‘unu oluşturabildi. İlk 9 ayda sigaradan alınan vergiler 12,alkolden alınan vergiler ise 3 milyar TL‘ye yaklaşıyor. Eğer hükümetin gerçekten belli bir yaşam tarzı ve tüketim kalıbına sahip yurttaşları cezalandırmak gibi bir niyeti yoksa, o zaman da hükümetin bütçe dengelerini sağlamak için akşamcılara, sigara tiryakilerine bel bağladığı sonucu çıkıyor.” Diyerek vergi sistemindeki adaletsizliğin de altını çizdi.

“AKP, ekonominin kırılganlığı ve kriz potansiyelini ortadan kaldırmak için emekçilere daha fazla saldırmaktadır. Bu ekonomi politikalarının sonucu bir kriz ve yıkımdan başka bir şey olmayacaktır. AKP, uluslar arası sermayenin çıkarlarını değil halkın, emekçilerin çıkarlarını dikkate alan bir ekonomi programı uygulamalı, halkın acil taleplerini karşılamalıdır.” diyerek açıklamanın talepler bölümüne geçen Alper Taş, şunları iletti:

“-Çalışma saatleri kısaltılsın, fazla çalışma uygulaması yasaklansın, ücret kaybı olmadan haftalık çalışma saati 35 saate düşürülsün.
-İşçi çıkarmalar durdurulsun.
-Kamu istihdamı arttırılsın. Kamuda geçici ve sözleşmeli statüde çalışanlar (işçi ve kamu çalışanı) daimi-kadrolu statüye alınsın.
-Kamunun sosyal harcamaları her zamankinden daha çok arttırılsın bunun için belli bir düzeyde serveti olanlardan servet vergisi alınsın. Bu kaynaklar işsizlere ve yoksullara aktarılsın.
-İşsizlik sigortası fonu etkin bir biçimde kullanılsın.
-İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları kolaylaştırılsın.
-Kredi kartına uygulanan faizler silinsin, temel ihtiyaçlar maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılsın, alım gücü arttırılsın.
-Asgari ücret vergiden muaf tutulsun.
-Bir defalık düşünülen `harcama çeki` yerine her yurttaşa aylık yurttaşlık geliri ödemesi yapılarak hem yoksulluk hem de ekonomik durgunluğa karşı kurumsal önlem alınmış olsun.
-Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetleri parasız ve kaliteli olarak kamu tarafından sağlansın.
-Hükümet üretimi ve istihdamı arttıracak alt yapı yatırımlarına ağırlık versin.
-Dış borçlar halkın temsilcilerinin ‘denetimine` açılsın, toplumsal yararı bulunmayan borçlar iptal edilsin, geri kalan borçlar yeniden takvimlendirilsin.”

Taş`tan sonra sözü alan ÖDP Ekonomi Çalışma Grubu Koordinatörü ve Sözcüsü Aslı Aydın ise partinin cari açığa ilişkin raporunu sundu.