ÖZEL YETKİLİ MAHKEME ANLAYIŞINA SON

2556

Kamuoyunda büyük tepki yaratan Özel Yetkili Mahkemeler’e (ÖYM) ilişkin AKP Hükümeti’nin TBMM’ye taşıyacağı yasa tasarısı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da belirttiği gibi ‘usüle dair’ bir düzenlemedir.

Biçimseldir, esaslı bir değişimi içermemektedir, bir kandırmacadan ibarettir. Bu haliyle bu değişikliğin var olan sorunları ortadan kaldırmayacağı ve sorunların devam edeceği görülmektedir.

AKP Hükümeti`nin yaptığı değişikliğin amacı, bizzat kendisinin yarattığı ‘yargı canavarının` kendisine yönelmesine karşı önlem alma ve iktidarını koruma kaygısıdır.

Yapılacak değişiklikle ÖYM`ler devam eden mevcut ‘katalog suçlarla` ilgili yargılamalar bitene kadar görevini sürdürecek, mevcut davalar karara bağlandıktan sonra bu mahkemelerin görev alanındaki davalara ağır ceza mahkemeleri bünyesinde görev verilecek olan ihtisas mahkemeleri bakacaktır.  Yani, ÖYM`ler özel yetkili ağır ceza mahkemelerine dönüştürülecektir. Aynı zihniyet ve bunun yaratacağı sorunlar ağır ceza mahkemelerinde de devam edecektir. Söz konusu değişikliğin yaratacağı en temel sonuç AKP Hükümeti`nin Cemaat mensubu olarak gördüğü ÖYM`lerdeki kadroları dağıtarak kendisine daha sadık kadrolarla yargıyı daha da ‘özelleştirmesi` olacaktır. Başbakan R. T. Erdoğan devlet içinde devlet olarak gördüğü ‘Cemaat`e özel` yetkili mahkemeleri ‘kendi şahsına özel` yetkili mahkemelere dönüştürecektir.

Yapılması gerekenler bellidir:
·      ÖYM`ler ve buna eşlik eden özel yasalar ile ÖYM anlayışı bütünüyle sonlandırılmalıdır.
·      ÖYM`lerin dayanağı olan ve bizatihi kendisi terör olan Terörle Mücadele Kanunu (TMK) başta olmak üzere, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.
·      ÖYM ve TMK`nin yarattığı mağduriyetler giderilmelidir.

Alper Taş
Eş Genel Başkan
30.06.2012