ÖLÜMLERE, SİLAHA, ŞİDDETE, OPERASYONLARA, TUTUKLAMALARA SON!

1015

Van Belediyesine yapılan operasonlara karşı dayanışmak için Van Belediyesini ziyaret eden Eş Genel Başkanımız Alper Taş burada bir basın açıklaması yaptı.

Ölümlere, Silaha, Şiddete, Operasyonlara, Tutuklamalara Son!
ARTIK KÜRT SORUNUNDA ÇÖZÜM!

Van`a AKP`nin Yargı marifetiyle tutuklayıp görevden aldığı Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve onun şahsında tutuklanan seçilmiş belediye başkanlarıyla dayanışma duygularımızı paylaşmak için geldik. Depremle yaralanan ve yaralarını sarmaya çalışan Van halkı belediye başkanlarının tutuklanmasıyla daha da yaralandı.

Buraya aynı zamanda acıyla geldik. İki gündür Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözülememesinin sonucu olarak yine gençlerimiz yaşamlarını yitiriyor. Savaş acımasız yüzünü bütün çıplaklığıyla bir kez daha gösteriyor. Yaşamını yitiren bütün gençlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

21. yüzyılda bu sorunu çözememek hepimizin ayıbıdır ve artık bu ayıpla, utançla yaşamak istemiyoruz. Kürt sorununun silahla ve şiddetle çözümü mümkün değildir. Buna inananlar,  bunu beyan edenler buna uygun adımlar atmalıdır. Sorunun çözümü için atılması gereken ilk adım kalıcı bir çatışmasızlık sürecinin sağlanmasıdır. Bu noktada BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş`ın “PKK silahlı faaliyetlerini durdursun, Devlette operasyonlara son versin” çağrısı doğru bir çağrıdır.  ÖDP bu çağrının gereğinin yerine getirilmesi için üzerine düşen bütün sorumluluğu taşımaya hazırdır.

AKP hükümeti Kürt sorununu ancak Kürt halkının örgütlü güçleriyle çözebilir. ABD-AB ve Barzani ile değil. Kürt Hareketinin tasfiye edilmesi planına dayalı bir çözümün mümkün olamayacağı yaşanılan her süreçte görülmektedir.

Siyasal, demokratik alanın önü açılmalıdır. Ancak, siyasal-demokratik alan giderek daraltılmaktadır. İşte AKP hükümeti şimdi de yargı süreçlerini dahi beklemeden seçilmişleri apar topar görevden alıyor. AKP hükümeti 2014 yerel seçim hazırlıklarına şimdiden seçilmiş belediye başkanlarını tutuklayarak başlamış durumda. Sözüm ona “yol temizliği” yapıyor. AKP`ye sesleniyoruz: girdiğiniz yol, yol değildir. Halkın iradesine saygı duyun seçilmişlere dokunmayın. Seçimle gelenin seçimle gitmesi ilkesine uyun.

Bu yolun, yol olmadığı 2009 seçimlerinde görüldü. Görevden aldığınız Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş oylarını artırarak yeniden belediye başkanı seçildi.  Hiç kimsenin kuşkusu yok ki bugün içeri attığınız Bekir Kaya ve diğer belediye başkanları da halkın oylarıyla daha güçlü bir biçimde seçileceklerdir. Bekir Kaya ve tutuklu diğer belediye başkanları derhal serbest bırakılmalıdır.

Bugün Türkiye`nin acil olarak Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin bir yol haritasına ihtiyacı vardır. Türkiye`yi eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden kurmak gönüllü birliktelik temelinde hepimizin bir arada insanca yaşadığı bir ülke yapmak için bu sorunu çözmeliyiz.

ÖDP‘nin yol haritasını bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz:

•    PKK silahlı saldırılara son vermeli, Devlet  askeri ve siyasi  operasyonları durdurmalı, kalıcı bir çatışmasızlık ortamı sağlanmalıdır.
•    Abdullah Öcalan`ın üzerindeki tecrit kaldırılmalı, başta seçilmiş milletvekilleri ve belediye başkanları olmak üzere KCK operasyonuyla tutuklananlar serbest bırakılmalıdır.
•    Sorunun çözümü için demokratik çözümden yana olan bütün toplumsal güçler sürecin öznesi kılınmalıdır.
•    Sorunun aynı zamanda bir Türk sorunu olduğunu bilerek çözüm için toplumun kültürel, sosyal, psikolojik hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
•    Siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirilip, demokratikleştirilmeli; seçim barajı kaldırılmalı temsilde adalet ve eşitlik sağlanmalıdır.
•    Türkiye`de yaşayan etnik temeli, dili, dini, kültürü, mezhebi ne olursa olsun herkesin eşit haklara sahip olması sağlanmalı, bu haklar anayasal güvence altına alınmalıdır.
•    Kim tarafından yapılmış olursa olsun, insan hakları ihlallerinin ve savaş suçlarının açığa çıkartılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
•    Ana dilde eğitim talebi karşılanmalı, Türkiye`de yaşayan tüm yurttaşların anadillerini geliştirebilmesi için kamusal eğitim ve öğretim olanakları sunulmalıdır.
•    Toprak reformu ile birlikte bölgeye dönük bölgesel kalkınma planları hazırlanmalıdır.
•    Hem sorunun  çözümü, hem de Türkiye`nin demokratikleşmesine hizmet etmesi açısından yerinden yönetim ilkelerinin doğrudan demokrasi temelinde kamucu bir anlayışla geliştirilmesi, merkezi yetkilerin yerel yönetimlere devri kapsamında idari siyasi düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.
•    Dağdaki silahlı güçlerin toplumsal yaşama katılımı için silahları bütünüyle bırakmalarını sağlayacak koşullar oluşturulmalıdır. Bir silahsızlandırma projesi hazırlanmalıdır. Herkesi kapsayacak genel af ilan edilmelidir.

Başka bir yolumuz yok. Türkü`yle Kürt`üyle eşitlik ve özgürlük temelinde Türkiye`yi yeniden kuracağız.

ALPER TAŞ
Eş Genel Başkan
21.06.2012\ VAN21