ÖDP, Zamları Protesto Etti

1946

ÖDP Antalya İl Örgütü elektrik, doğalgaz, tıbbi malzeme ve ilaca yapılan %9’luk zammı protesto etti.

Attalos Heykeli önünde toplanan ÖDP üyeleri sık sık “susma sustukça yeni zamlar gelecek, yoksulluk yolsuzluk düzenine son, zamlara hayır,zam zulüm yoksulluk işte AKP” şeklinde slogan attılar.

ant

ÖDP Antalya İl Örgütü adına basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Zeynel Abidin Ergen “Başta sağlık ve enerji olmak üzere diğer sektörlerde de uygulanan neo-liberal politikaların ve özelleştirmelerin; işsizliği, pahalılığı ve dışa bağımlılığı artırdığını, sanayileşmeyi engellediğini, gelir dağılımını bozduğunu, kamu kaynaklarının sömürgenlere aktarılmasının aracı olarak kullanıldığını bugüne kadar defalarca dile getirdik. Kamu tekelinin yıkılarak yerine özel tekellerin oluşturulduğu bu sistemde halkımızın ve ülkemizin gelecekte daha ağır bedeller ödeyeceği çok açık. Sağlık ve enerji temel yaşamsal bir haktır. Bedelini ödeyebilenin sağlık ve enerji hakkından yararlandığı, ödeyemeyenin sağlık ve enerji hakkından mahrum bırakıldığı, sağlığı ticaret enerjiyi meta olarak gören bu  anlayış kabul edilemez.

İlaç, tıbbi malzeme, elektrik ve doğalgaz zamları derhal geri çekilmelidir. Acil olarak aydınlanma, ısınma başta olmak üzere temel ihtiyaçları karşılayabilecek oranda enerji halka parasız olarak sunulmalı, ilaç dahil tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır. Kaynaklar “sıfırcı” Bilal’e ve onun TÜRGEV’ine, yandaş kurum ve kuruluşlara değil yoksullara aktarılmalıdır. Özgürlük ve Dayanışma Partisi olarak, işsizliğe, açlığa, yoksulluğa, zamlara karşı isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz, zengine dost yoksula düşman AKP‘yi durdurmak ve Özgür-Demokratik-Eşitlikçi bir Türkiye kurmak için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.