ÖDP Yerel Seçim Siyasetini ve Çalışmalarını Açıkladı

2109

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 30 Mart yerel seçimlere yönelik programı, seçim siyasetini ve çalışmalarını açıkladı.

İstanbul Beyoğlu’nda Can Yücel Kültür Merkezi’nde Eş Genel Başkanlar Alper Taş ve Bilge Seçkin Çetinkaya tarafından yapılan açıklamada ÖDP’nin yerel seçimlerde ‘Bir FİKRİMİZ Var’ iddiası ile katılacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verildi. ÖDP, tüm Türkiye’de Büyükşehirlerde Meclis üyeliklerinde, Büyükşehir olmayan illerde ise İl Genel Meclisi seçimlerine kendi adı ve adaylarıyla katılacak.

Açıklamanın tam metni
“Türkiye ekonomik ve siyasi bir kriz içerisinden geçiyor.

Bu kriz, 11 yıldır ülkeyi birlikte yöneten iktidar güçlerinin din iman örtüsü altında geliştirdikleri neoliberal sömürü düzeninin bir krizidir.

Yoksulun daha çok yoksullaşmasına ve bir avuç para babasının daha çok zenginleşmesine dayanan politikaların yarattığı ülke gerçeği ortadadır.

AKP’nin emeği güvencesizleştirerek ve halkı mülksüzleştirerek sürdürdüğü yağma ve talan politikalarının nasıl rant, rüşvet ve yolsuzluk kaynağı olduğu açık biçimde görülmektedir.

AKP-Cemaat çatışması içinde ortalığa saçılan tüm kirli ve karanlık ilişkiler bu neoliberal yağma düzeninin parçası olarak, iktidarın kurumsal niteliğini göstermektedir.

Şimdi tüm bu kirli gerçekler orta yerde dururken, ülkemizin geleceği emperyalizme bağımlı neoliberal-gerici iktidar güçlerinin kavgası içinde biçimlendirilmek istenmektedir.

Erdoğan ve AKP kendi günahlarının üzerini cambaza bak oyunları ve komplo teorileri ile örtmeye ve bu kriz ortamını kendi diktatörlüğünü pekiştirmenin bir vesilesi haline getirmeye çalışmaktadır. Bunun karşısında ise cemaat merkezli inşa edilmeye çalışılan yeni ittifak ilişkileri ile AKP’nin yeni bir versiyonu yaratılarak tüm pislikleriyle düzen aynı şekilde sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Bu biri diğerinden farksız iktidar güçlerinin egemenlik savaşı içinde ülkemizin kaderinin belirlenmesine karşı bizim FİKRİ’miz bizim yolumuz ise Haziran halk direnişinin devrimci yoludur.

Evet şimdi bir yanda ülkeyi zorbalıkla, çetelerle ve hırsızlıkla yönetenler var diğer yanda da Haziran direnişini yaratan milyonlar var, halk var.

Yerel seçimler böyle bir ekonomik ve siyasi kriz içerisinde, ülkenin yakın geleceğinin belirleneceği sürecin bir parçası olarak gerçekleşmektedir.

ÖDP, yerel seçimlerde çürümüş ve artık her yerinden lime lime dökülen bu düzenin tüm güçleri karşısında birleşik halk muhalefetinin geliştirilerek Türkiye’nin eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden kurulması iddiasını her yerde güçlendirmek için mücadele edecektir.

Haziran direnişinde gördük ki, Erdoğan ve AKP iktidarının geriletilmesi ancak halkın kendi sözü ve eyleminin eseri olacaktır.

Bizim FİKRİ’miz bu!

Ülkemizin bu krizden çıkabilmesi, bu çürümüşlüğün ortadan kaldırılması ne ülkeyi bugüne kadar yönetenlerin vaatlerinde ne de bu düzeni inceltilmiş biçimde sürdürmeye aday olan düzen güçlerinin iktidar arayışındadır.

Bizim FİKRİ’miz de çözüm halkın örgütlü direnişinde, çare halkın kendi iktidarındadır.

Bizim FİKRİ’miz
ülkenin kan gölüne çevrilmeye çalışıldığı zor koşullar altında halkın kendi kendisini yönetmesine dayanan FATSA’nın devrimci FİKRİ’dir.

Bizim FİKRİ’miz Haziran günlerinde sokaklarda, mahallelerde, parklarda direniş içinde filizlenen halkın kaderi ve geleceği hakkında doğrudan söz sahibi olacağı GEZİ’nin devrimci FİKRİ’dir.

Yarını Bugünü Kurmak Hemen ŞİMDİ!
Hırsızların, soyguncuların, çetelerin yönetmesine bizim FİKRİ’miz son verecek; mahallelerde, iş yerlerinde, üniversitelerde halkın kendi kendini yönettiği söz ve karar meclisleri ile halk iktidarı kendi eline alacaktır. Bu mücadelede, yarın bugünden kurulacaktır.

ÖDP, yerel seçimlerde neoliberal-gerici düzenin giderek faşist bir doğrultuda gelişen saldırıları karşısında halkın direnme mevzilerini güçlendirmek, bu anlayışla halkın birleşik muhalefet imkanlarını çoğaltmak ve halkın kendi iktidarını FİKRİ’ni büyütmek için vardır.

Bu anlayış ve iddia ile Partimiz yerel seçimlerde ülke çapında Büyükşehirlerde Meclis üyeliklerinde ve Büyükşehir olmayan illerde İl Genel Meclisi’ne kendi adı ve adaylarıyla katılacaktır.

Yerel seçimlerde mücadelemiz bir yanıyla da birleşik halk muhalefetinin yaratılması arayışının bir parçası olarak ele alınmış, yerel mücadele platformlarına dayanan ortak program ve ortak adaylıkların geliştirilmesi noktasında çaba içinde olunmuştur.

Yerel Seçim Çalışmalarımız
Partimiz merkezi bir ittifak arayışına girmeksizin yerellerde aşağıdan mücadele inisiyatiflerine dayanarak ortak zeminler yaratmaya çalışmıştır. Bu çalışmalarda ortak program ve adayın demokratik bir işleyişle belirlenmesini merkeze alarak, bu çerçevede çatının kim olacağını tartışma konusu yapmamıştır.

Bu çabanın sonucunda kimi noktalarda halkımızın biri diğerinden farksız güçler eliyle neoliberal-gerici sağ politikalara mahkum edilmeye çalışılmasına karşı eşitlikçi ve özgürlükçü bir seçenek oluşturulabilmiştir.

Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların ardından Artvin Hopa’da ve Kemalpaşa’da; Hatay Arsuz ve Defne’de ortak zeminler üzerinden ÖDP olarak seçime katılıyoruz. Rize Fındıklı, Trabzon Tonya, Nevşehir Avanos’ta ortak zeminler üzerinden belirlenen program ve adaylıklar çerçevesinde CHP çatısı ile seçimlere giren adayları destekliyoruz.

Ankara Büyükşehir’de adayımız, TKP, Halkevleri, EHP ile emek ve demokrasi güçlerinin inisiyatifi ile oluşturulan bağımsız sol aday Meclisi’nin adayı Kaya Güvenç’tir.

İzmir Narlıdere’de, barınma haklarına sahip çıkma mücadelesi yürüten Narlıdere Dayanışması’nın inisiyatifiyle ortak aday çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ortak zeminlerin dışında Uşak Belediye Başkanlığı seçimlerine Uşak’ın ilk kadın belediye başkan adayı Fadime Genç ile ÖDP olarak katılıyoruz. YineBodrum’da Partimiz ilçe Belediye Başkanlığı seçimlerinde yer alacak.

Bu konulardaki gelişmeleri, yine kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Partimiz, ortak zeminler üzerinden ya da kendi adaylarıyla yer almadığı Belediye Başkanlığı seçimlerinde herhangi bir aday ve Partiyi kurumsal olarak destekleme çağrısı yapmayacaktır. Üyelerimize ve dostlarımıza kamucu, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, ekolojist, cinsiyetçi olmayan, gerçek bir laiklikten ve Kürt sorununda demokratik çözümünden yana adaylara oy verme çağrısı yapacaktır.

Partimiz Belediye Başkanlığı’na aday olduğu yerlerde ve bunun dışında ülke çapında Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeliklerinde mücadelesini halkın kendi iktidarı FİKRİ’nin güçlenmesi ve bunun yeni mevzilerinin yaratılması için çalışacaktır. ÖDP, ülkenin gerçekten ve köklü değişiminin ancak halkın birleşik muhalefetiyle, mücadeleden ve sokaktan geçtiğine inanmaktadır.

Bizim iddiamız ve FİKRİ’miz, Haziran direnişini büyüterek Türkiye’yi halkın birleşik muhalefeti ve direnişiyle yeniden kurmaktır.”