ÖDP: Trakya “planlı” yağmalanıyor…

1229

ÖDP Edirne İl Örgütü, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümlerinde yapılan değişikliklerin tamamına itiraz etti.

ÖDP Edirne İl Başkanı Nevzat Çolak tarafından yapılan açıklama şöyle:

“AKP planlı bir şekilde Parklarımızı, derelerimizi, topraklarımızı, ormanlarımızı yağmalamaya devam ediyor. AKP yalan ve talan düzenini Polis copu, satırlı militanları ve biber gazı ile devam ettiriyor.

Trakya toprakları, nehirleri, suları, ormanları da AKP’nin planlı saldırısı altındadır.

En son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 05.06.2013 tarihinde askıya çıkarılmış bulunan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Çevre düzeni planında bu güne kadar yapılan değişikliklerdeki asıl amaç, neye mal olursa olsun kalkınma anlayışıdır. Revize edilen Planda Küresel ölçek ve küresel ekonomi saptamalarıyla amacın Trakya’nın doğasının, topraklarının tüm mevcut değer ve doğal kaynaklarının talan edilmesine Trakya’nın doğal zenginliklerinin küresel sermaye hareketlerine açılmasının olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.

Oysa 2004 yılında Trakya Üniversitesi tarafından yapılan planda Amaç; sürdürülebilir bir çevre, ekoloji, tarımsal, turistik ve tarihsel kimliği korunarak Türkiye’nin kalkınma politikası kapsamında sağlıklı gelişme ve büyüme hedefleri idi..

Maalesef Trakya üniversitesinin hazırladığı bu plan devalarca revize edilmiştir. Trakya’daki duyarlı odalar, Meslek örgütleri ve ÖDP olarak bizimde itiraz ettiğimiz bu değişikliklerden 26 maddede yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen hukuk tanımazlık devam etmektedir.

1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında yapılan son değişiklikler ile Trakya’da şimdilik üç yere meskûn mahallerin hemen yanı başına kömür ile çalışan termik santrallar kurulma kararıdır. Kurulacak olan bu santrallar Trakya’nın sürdürülebilirliğini yok ederek yaşam, turizm, tarım ve su kaynaklarına yönelik kesin ve kalıcı sorunlara neden olacağı kesindir. Oysa Trakya’da yerin üstü altından daha değerlidir.

Toplumun sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması, doğal kaynakların korunması, çevrenin korunması ÖDP olarak temel hedeflerimizdendir. Bütün bu gerekçelerle 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümlerinde yapılan değişikliklerin tamamına itiraz ettik.”