ÖDP: TMMOB'a Saldırı Halka Saldırıdır

4036

Özgürlük ve Dayanışma Partisi bir açıklama yaparak TMMOB’ye bağlı Odaların Bakanlığın mali ve idari denetimine alınmasını “AKP’nin Gezi direnişine yönelik intikam politikasının bir parçası” olarak değerlendirdi.

ÖDP Eş Genel Başkanları Alper Taş ve Bilge Seçkin Çetinkaya imzalı açıklama şöyle:

“AKP ülkenin tüm ilerici, demokrat, özgürlükçü ve halktan yana değerlerine ve kurumlarına yönelik amansızca bir saldırı yürütüyor.

Bu saldırının bir parçası da TMMOB’ye yönelik uzun zamandır gündemde tutulan yeni saldırı yasalarıydı. AKP iktidarı son olarak, 12 Eylül faşist darbesinin verdiği ancak darbecilerin dahi kullanmadığı bir yetkiyle, TMMOB’ye bağlı odaların idari ve mali denetimini Bakanlıklara bağladı.

TMMOB’ye yönelik bu saldırı onun ülkenin kaynaklarının halk için kullanılmasını, bilimin sömürücülerin değil halkın hizmetine sunulmasını temel alan çizgisidir.

Bu saldırı açık ki özelleştirmelerin daha rahat yapılması, kentleri-ormanların-kıyıların yağmalanması, ülkenin bütün kaynaklarının sermayeye peşkeş çekilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik bir saldırıdır.

Bu saldırı AKP’nin Gezi direnişine yönelik intikam politikasının bir parçasıdır.

AKP, Haziran direnişinin devrimci potansiyelini bastırmak için toplumsal muhalefete ve tüm ilerici-özgürlükçü değerlere karşı düşük yoğunluklu bir iç savaşı sinsice yürütmektedir.

12 Eylül faşist darbesinin izinde gelişen, onun zihniyetine yasal-hukuksal düzenlemelerine dayanarak iktidarını sürdürmeye gayret eden AKP, halkın direnişi karşısında duramayacaktır.

TMMOB’nin halk için mücadelesinin yanında, onunla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.”