ÖDP Olağanüstü Konferans ve Kongresini Topluyor

2573

BASIN AÇIKLAMASI

10 Kasım 2002 tarihinde Ankara’da toplanan Parti Meclisi 3 Kasım seçimlerini ilk elden değerlendirdi. Seçim sonuçlarının kollektif sorumluluğunu üstlendi. Konferansı örgütlemek üzere yeni bir MYK oluşturdu. Aşağıdaki sonuç bildirisinin kamuoyuna duyurulmasına karar verdi.

ÖDP OLAĞANÜSTÜ KONFERANS ve KONGRESİNİ TOPLUYOR.

· Seçimler siyasal çalışma açısından tek gösterge olmamakla birlikte önemli bir göstergedir. Bu açıdan bakıldığında 3 Kasım seçimlerinde elde ettiğimiz sonuçlar beklentilerimize ve hedeflerimize uygun bir tabloyu ne yazık ki ortaya çıkarmamıştır. 1999 seçimleri ölçü alındığında partimizin oyları önemli oranda düşmüştür. Seçim sonuçları partimiz açısından bir başarısızlığa işaret etmiştir.

· 3 Kasım seçimleri yeni bir politik dönemin de önünü açmıştır. Hem bu yeni dönemin değerlendirilmesi hem de seçim sonucunda ortaya çıkan başarısızlığın kapsamlı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Kendimizle ve toplumla köklü bir yüzleşmeye; örgütsel, politik yenilenmeye ihtiyacımız vardır.

· 3 Kasım seçimleri yalnız ÖDP açısından değil, genelde sol açısından da ciddi bir başarısızlığı ortaya koymuştur. Ortaya çıkan tablo “solsuz bir Türkiye” tablosudur. Bu tablo solun da kendisini ve mücadele anlayışını yeniden gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu gözler önüne sermiştir.

· ÖDP solun bu gerçeğini de dikkate alarak hem kendi muhasebesini yapmak hem de solda bir çıkışın imkanlarını ele almak üzere demokratik ve kollektif bir tartışma süreci örgütleyerek Ocak ayı ortasında seçimli Olağanüstü Konferans ve Kongresini toplayacaktır.

· Solda özgürlükçü-demokratik, sosyalist bir seçeneğin oluşturulmasının arayışı olarak kurulan ÖDP kendini yenileyerek yürüyüşünü sürdürecektir.

10 Kasım 2002 Ankara