ÖDP Kadın Kurultayı Sonuç Bildirisi: Kadın Mücadelesinde Yeni Bir Yol Açacağız

6251

ÖDP Kadın Kurultayı Sonuç Bildirisi:

Kadın Mücadelesinde Yeni Bir Yol Açacağız

Türkiye’yi kuşatan karanlığa, baskılara, OHAL’e, yasaklara rağmen mor bir dalganın ısrarı, isyanı, sesi sokaklara dokunuyor. Kadınlar yaşamları, hakları gelecekleri için yanyana geliyor, yeni bir başlangıcın umudunu taşıyor.

Bu umudun yarattığı coşku ve heyecanla, kadın mücadelesinde yeni bir yol açma iddiasıyla 17-18 Şubat’ta Ankara’da ÖDP Kadın Kurultayı’nı gerçekleştirmek üzere bir araya geldik.

Türkiye’nin birçok yerinden mücadele deneyimlerini, tartışmalarını, heyecan ve coşkularını Kurultay’a taşıyan ÖDP’li Kadınlar, eşitlik ve özgürlük, laiklik, yaşam ve gelecek için tüm kadınları birleşik bir kadın mücadelesini örgütlemeye çağırıyor.

Kadın mücadelesinde yeni bir yol açalım.

Bizi özel alana hapsetmeye çalışan gerici politikalara karşı kamusal alanı kazanmak için laiklik, eşitlik, özgürlük mücadelesini birlikte yükseltelim.

Kadınları cemaat-aile-tarikat üçgenine hapseden, bu sınırların dışarısında yaşam alanı tanımayan gericilikle beslenmiş erkek şiddetine karşı mücadeleyi birlikte yükseltelim.

Kız çocuklarını eğitimden uzaklaştıran, erken yaşta evliliklerin önünü açan, daha okul öncesi eğitimden itibaren türbanı fiilen zorunlu kılan, çocuklarımızı cemaat ve tarikat okullarına ve yurtlarına mecbur bırakan gerici, cinsiyetçi, piyasacı eğitime karşı bilimsel, laik ve parasız eğitim mücadelesini birlikte yükseltelim.

Kürtajı fiilen yasaklayan, vajinal sülük gibi bilim dışı uygulamalarla sağlığımızı tehdit eden, yoksulluğun kadınlaşması, kadın bedeni ve cinselliğinin tabu haline getirilmesi ile sağlık hizmetlerini kadınlar için erişilmez kılan sağlıkta gericileşme ve piyasalaşmaya karşı mücadeleyi birlikte yükseltelim.

Her türlü ayrımcılığa, LGBTİ’lerin yaşamlarına ve haklarına yönelik saldırılara karşı mücadeleyi birlikte yükseltelim.

Mahallelerimizin, kentlerimizin ve tüm yaşam alanlarımızın cinsiyetçilikten arındırılması; yerel yönetimlerde kadnlara yönelik pozitif ayrımcılığın desteklenmesi için kadın dostu kentler ve bütçeler oluşturulması için mücadeleyi birlikte yükseltelim.

Kadınların tarihsel olarak mücadeleleri ile kazanılmış haklara, uluslar arası sözleşmelere saldırılmasına, laik medeni hukuku ortadan kaldırmaya yönelik ‘müftü nikahı’, boşanmada arabuluculuk gibi şerri yasalara karşı haklarımıza sahip çıkma mücadelesini birlikte yükseltelim.

Kadınları eve hapsetmek isteyen, kamuya ait olması gereken evde bakım hizmetlerini kadınlara yükleyen ya da esnek, güvencesiz ve vasıfsız çalışmaya zorlayan neoliberal ve gerici politikalara karşı mücadeleyi birlikte yükseltelim.

Laiklik kadınlar için yaşamdır. Laikliği kazanmak için yeni bir yol açalım.

Eşitlik ve özgürlük için yeni bir yol açalım.

Birleşik kadın mücadelesi için yeni bir yol açalım.

ÖDP’li Kadınlar