ÖDP EĞİTİM ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2946

BİLİMSEL, LAİK VE KAMUSAL EĞİTİM ve TOPLUMSAL AYDINLANMA MÜCADELESİNİ YÜKSELTECEĞİZ

ÖDP Eğitim Atölyesi, 7-8 Ağustos 2017 tarihlerinde, Sapanca’da Birleşik Metal İş Eğitim ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Eğitim mücadelesinin temsilcilerinin yer aldığı Atölye’de Bilimsel, Laik ve Kamusal Eğitim İçin mücadele başlık ve hedefleri saptandı.
1- Saray-AKP rejimi, siyasal İslamı kurumsallaştırma yani bir din devleti kurma hedefiyle hareket etmektedir. Eğitim, bu hedef doğrultusunda dinsel bir kuşatmaya alınmaktadır.
2- Eğitimi dinselleştirme adımları piyasalaştırma adımlarıyla iç içe gelişmekte, kamu okullarının laik, bilimsel ve kamusal niteliği tümüyle ortadan kaldırılmaktadır.
3- Eğitim içeriğinin belirlenmesinde MEB’in görevi Diyanet’e bırakılmış, MEB kamu okullarının ENSAR başta olmak üzere tarikat ve cemaatler arasında paylaşımının koordine merkezi haline getirilmiştir. ENSAR ve TÜRGEV başta olmak üzere eğitimin içeriğinin belirlenmesi ve planlanmasının yeni paralel merkezleri olarak konumlandırılmaktadır.  4- Bu dinselleştirme adımları öğretmen atamasındaki ve idareci belirlenmesindeki mülakatlara dayanan kadrolaşma ile birlikte ilerlemektedir. Liyakat yerine, mülakata dayalı yeni bir ‘şifre sistemi’ hayata geçirilmektedir.
5-  Eğitime yönelik bu dinsel kuşatma karşısında, kamu okullarını savunmak, bilimsel, laik ve kamusal eğitim alanına dönüştürmek önümüzdeki temel görevdir. Eğitim emekçilerinin, öğrenci ve velilerin ortak mücadele zeminlerini oluşturarak çocuklarımızı karanlığa sürükleyecek bu adımları durduracağız.
6-  Özgürlük ve Dayanışma Partisi, siyasal İslamcı iktidara karşı LAİKLİĞİ KAZANMA mücadelesinin temel alanlarından birisi olarak bilimsel-laik eğitim mücadelesini görmekte, bu doğrultuda eğitim emekçilerinin, veli ve öğrencilerin birleşik mücadelesini geliştirmeyi önüne koymaktadır. Bu mücadelenin bir yönü de dinselleştirme adımlarının vakıf-cemaat eliyle toplumsal zemindeki ayaklarına karşı mücadeledir. ÖDP, LAİKLİĞİ KAZANMA ve bilimsel-laik eğitim mücadelesinin parçası olarak alternatif deneyimlerin, dayanışma pratiklerinin örgütlenmesi ve eğitim kooperatifleriyle toplumsal bir aydınlanma mücadelesini yükseltilmesini önüne koymaktadır.

Tüm yurttaşlarımızı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.