ÖDP 3.Parti Meclisi Sonuç Bildirisi: 14 YIL YETER! DEĞİŞTİRELİM TÜRKİYE’Yİ YENİDEN KURALIM

5239

ÖDP, Parti Meclisi 3-4 Eylül tarihlerinde Ankara’da toplandı.

Parti Meclisi’miz, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün ardından AKP’nin OHAL yetkilerine dayanarak diktayı derinleştirme hamleleriyle, Suriye’ye doğrudan askeri müdahale ile derinleştirilen savaş politikalarının içerde ve bölgede yaratacağı sonuçları değerlendirdi.

Bu değerlendirmeler ışığında,

– AKP yönetiminde 14 yıldır süren siyasal İslam iktidarının, ülkemizde her anlamda yaşanan çöküşün ve yıkımın sorumlusu olduğu,

– AKP iktidarının, devleti tümüyle dincileştirmeye ve piyasalaştırmaya dayanan bir anlayışla 14 yıldan bu yana ortaya koyduğu tüm iddiaların bir bir çöktüğünü,

– İdeolojisiyle, kurumlarıyla çöken AKP iktidarının, ayakta kalmak için OHAL yetkilerine dayanarak, Cemaatin tasfiyesi adı altında giderek tüm toplumu hedef alan saldırgan bir politika izlemeye çalıştığı,

– Suriye’ye yönelik askeri müdahale ile içerde de savaşı derinleştirecek, ülkemizin Suriyeleşme sürecini hızlandıracak adımlar attığı,

tespitlerinden hareketle

– Tüm kurumsal yapısıyla birlikte ahlaki, kültürel, siyasi ve sosyal olarak toplumsal bir çözülmeye neden olan, darbe girişimleri, patlayan bomlarla ülkeyi yönetme ehliyeti kalmadığı gün gibi ortada olan siyasal İslamcı, piyasacı, savaş yanlısı AKP iktidarına ARTIK YETER diyoruz ! Tüm toplumu 14 Yıl YETER ! demek ve birlikte değiştirmek için mücadeleye çağırıyoruz.

– Darbe girişimi ve Suriye savaşı dahil ülkemizi yıkıma götüren tüm gelişmeler, siyasal İslamcı anlayışın bir sonucu olarak gelişmiştir. Siyasal İslamın tahakkümüne karşı Laikliği Kazanma mücadelesini yükseltme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

– Türkiye’nin bu kör kuyudan çıkarılmasının tek yolu, Türkiye’nin eşitlik, özgürlük, laiklik temelinde yeniden kurulmasından geçiyor. AKP politikalarına eklemlenmeye, ülkenin geleceğini AKP ile birlikte tasarlamaya yönelik tüm beklentileri reddediyoruz. Tüm ilerici, demokrat halk kesimlerini, emekçileri, özgürlüklerimizi kazanmak, içerde ve dışarda barışı inşa etmek için Haziran birliğinde buluşmaya, mücadelemizi birlikte büyütmeye davet ediyoruz.

ÖDP, bu kararlar doğrultusunda,

1- 14 Yıl Yeter! Türkiye’yi Yeniden Kuralım çağrısını büyütecek, bu anlayışla AKP iktidarının izlediği siyasal İslamcı, piyasacı, baskıcı ve savaş yanlısı politikalarına karşı duracaktır.
2- Halkın Meclisler temelinde birleşmesini temel alan Haziran siyasetini, tüm Hazirancılarla birlikte büyütmek için daha kararlı bir mücadele örgütleyecek, ülkeyi sokak sokak, mahalle mahalle Haziranlaştırmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

14 Yıl Yeter! Türkiye’yi Yeniden Kuralım…

ÖDP Parti Meclisi
3-4 Eylül Ankara

PMOrgutGenelge