Milletvekillerinden Basın Açıklaması

2437

Uzun süredir ısrarlı çağrılarımıza rağmen temsil adaletini sağlayacak bir yaklaşımla Seçim Yasasındsa ve Siyasi Partiler Yasasında gerekli değişiklikler gündeme getirilememiştir. Özellikle mecliste çoğunluğu temsil eden Başbakan Sayın Ecevit, konu defalarca gündeme getirildiğinde “erken seçimi çağrıştırır, seçime neden olur ve istikrarı bozar” düşüncesiyle sıcak bakmamıştır. Oysa bizim seçim barajının düşürülmesi, başından beri savunduğumuz bir konudur. Bu yaklaşım ÖDP ve TDP’nin de savunduğu bir yaklaşımdır.

Demokrasiye katkı yapacak, temsil adaletini sağlayacak her türlü teklif ve önerinin zamanlanması söz konusu olamaz. Bu bağlamda demokrasimizin önündeki engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmak herşeyden önce yurttaşlık görevidir.

Parlamentonun toplantıya çağrılmasıyla ilgili verdiğimiz imza bu kapsamda olup ÖDP ve TDP ittifakının oluşturulması tarihinden öncedir. Kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 24.09.2002

Mehmet ÖZCAN

İzmir Milletvekili

Nazire KARAKUŞ

İstanbul Milletvekili