METAL İŞÇİLERİNİN İNSANİ DEMOKRATİK HAKLARI TANINSIN

1556

isciLogo

Metal işçileri insanca yaşam, söz ve karar hakkı için direniyor.

Reno işçilerinin başlattığı metal direnişi Ford’da, Mako’da, Ototrim’de büyüyerek sürüyor.

Metal işçisinin direnişi, yıllardır sürdürülen sömürü ve baskıya karşı büyük bir başkaldırıdır.

Bu başkaldırı insanca yaşam ve çalışma koşulları talebiyle birlikte, 12 Eylül askeri faşist diktatörlüğü eliyle kurulup bugüne dek geliştirilen sömürü çarkına köklü bir itirazdır.

İşçiler sermayenin Türk Metal’e dayanarak kurduğu baskıyı reddediyor. İşçiler emeklerine, söz ve karar haklarına sahip çıkıyor.

İşçiler ücretlerin arttırılmasını, Türk Metal’in işyerinden çıkarılmasını, çalışma saatlerinin azaltılmasını ve direnişten dolayı kimsenin işten çıkarılmamasını istiyorlar.

Metal işçilerinin bu talepleri haklıdır, meşrudur ve demokratiktir.

AKP iktidarı, işçilerin bu haklı, meşru ve demokratik mücadelesini Türk Metal’le birlikte, Validen Emniyete tüm güçlerini devreye sokarak baskı ve manipülasyonlarla sindirmeye çalışmaktadır.

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, ‘zamanlama manidar’ diyerek işin içinde bir bit yeniği var demeye getiriyor. Ne olmasını bekliyorlardı! İşçiler direnişin zamanlamasını AKP’nin müsait olup olmadığını sorarak mı belirlemeliydi.

Metal işçisinin bu direnişi neoliberal sömürü düzeninin ve onun baskıcı yöntemlerle kurduğu işleyişinin artık sonuna gelindiğinin ilanıdır.

AKP iktidarına sesleniyoruz. Metal işçisinin haklı, meşru ve demokratik direnişine müdahale etmeyi aklınızdan dahi geçirmeyin.

Alper TAŞ                                                                                           Bilge Seçkin ÇETİNKAYA
Eş Genel Başkan                                                                                Eş Genel Başkan