Kiralık İşçilik Köleliktir

1311

Kiralık İşçi Yasası olarak tanımlanan kölelik yasası Meclis’te onaylandı.

Artık, Özel İstihdam Büroları eliyle ‘dayıbaşılık sistemine’ geçilecek. Özel İstihdam Büroları (ÖİB) işçi kiralama merkezlerine dönüşecek.

Kiralık işçilik güvencesiz çalışmada varılan son noktadır. Daha güvencesiz bir çalışma biçimi yoktur. İşverenle işçi arasındaki ‘sözleşme’ ortadan kaldırılmakta, ÖİB’ler muhataplık merkezine oturmaktadır. Bu da işçinin güvencesini de olduğu kadar hak arama yollarını da tümüyle kapatmaktadır. Kiralık işçilerin iş güvencesi olmadığı gibi, çalışma alanının değişkenliği ve belirsizliği nedeniyle örgütlenme ve grev hakkı da fiilen ortadan kalkmaktadır.

Yasayla, işçiler sermaye karşısında tümüyle savunmasız bırakılmakta, sermayenin işçilere karşı tüm yükümlülükleri de ÖİB’ler aracılığıyla ortadan kaldırılmaktadır.

Bu yasayla, emekçilerin çalışma hayatında yaşadığı bütün bu sorunlar artacak, güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışma yaygınlaşacaktır. Taşeronu bile “mumla aratacak” olan bu düzenlemeyle iş güvencesi tamamen ortadan kalkacak, kiralık işçi statüsünde çalışan işçiler işsiz kalma korkusuyla yaşamak zorunda bırakılacaktır. Emekçiler açlık sınırının altında ücretlerle çalışmaya mahkum edilmek istenecek ve sendikasız-örgütsüz çalışma yaygınlaşacaktır. İşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından en riskli işçiler yine kiralık işçi statüsünde çalışan emekçiler olacaktır. Ayrıca bu yasadan en olumsuz etkilenecek olanlar kadın işçiler olacak ve kadın işçiler üzerindeki sömürü derinleşecektir.

AKP, işçileri köleleştirme, sermaye için ucuz ve güvencesiz işçi pazarlarını ÖİB’lerle kurma kararını almıştır. İşçileri 19.yüzyılın kölelik koşullarına mahkum etmeye çalışan bu sömürü politikalarına karşı tüm işçilerin, emekçilerin birleşik ve ortak mücadelesiyle direneceğiz.

ÖDP İŞÇİ EMEKÇİ HAREKETİ ÇALIŞMA GRUBU