KIBRIS HALKI ÇÖZÜM İSTİYOR!

1226

Kıbrıs Halkı Çözüm İradesini Bir Kez Daha Sergiledi!

Kıbrıs’ta 20 Şubat’ta gerçekleşen seçimler adadaki referandumda güçlü bir şekilde vurgulanan çözüm yanlısı eğilimi doğrulayacak şekilde sonuçlanmış ve Kıbrıslı Türklerin birleşik bir Kıbrıs’a yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Çözüme karşı çıkan statükocu güçler iflas etmiş, adanın geleceğinde yerlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs’ta cin artık şişeden çıkmıştır. İki toplumun gençleri birbirini tanıdıkça, yurttaşları ve emekçileri birbiriyle iletişim kurdukça, düşmanlığa, nefrete, önyargıya dayanan zihniyet tükenecektir. Kıbrıs’ta çözüme yönelik iradenin seçimler düzeyinin ötesine taşınarak toplumsal hayatın her alanında kendini ifade etmesinin kanalları açılarak hoşgörü ve diyalog ekseninde iki toplumun yakınlaşması yönündeki çabalar derinleştirilmelidir.

ÖDP kuruluşundan itibaren Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli federatif bir çözümün gerçekleşmesi için sürekli çaba göstermiş, Kıbrıs sorununun gerçek muhataplarını bir araya getirerek Türkiye’de sorunun tartışılma ekseninin değişmesine katkı sunmuştur. ÖDP bundan sonraki süreçte de Kıbrıs’ta barış ve demokrasi güçlerinin yanında çözüme ulaşılması için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edecektir.

Stefo Benlisoy
Genel Başkan Yardımcısı
22 Şubat 2005