Kararlıyız Değiştireceğiz

4120

ÖDP Merkez Yürütme Kurulu 1 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamanın tam metni,

Adaletsiz, hileli ve yasaklı bir seçimi geride bıraktık. AKP, 7 Haziran’da kaybettiği tek başına iktidarı geri aldı.

1 Kasım’ın sonucunu belirleyen, temel faktör savaş, korku ve tehditler oldu.

AKP-Saray rejimi, 7 Haziran’ın ardından başlattığı savaş ve baskı ortamı içerisinde, ölümlerin ve silahların gölgesinde sonucu ilan etti.

Aritmatik olarak sonucu 7 Haziran’da AKP’den kaçan milliyetçi-muhafazakar oyların savaş konspeti içerisinde yeniden AKP’de toparlanması belirledi. 7 Haziran’da gerek MHP’ye gerek HDP’ye gerekse Saadet-BBP ittifakına dağılan milliyetçi-muhafazakar oylar AKP’ye geri döndü.

Bu sonuç, bir yandan ülkemiz üzerindeki karanlığı yoğunlaştıracak, baskı ve sömürüyü arttıracaktır. AKP-Saray rejimi bu gücünü toplumu tütüyle teslim alma noktasında pervasızca kullanarak, neoliberal-gerici-faşist düzeni anayasal bir çerçeveye kavuşturmaya yönelecektir.

Ancak, bu sonuç AKP-Saray rejimini tüm bunları yapabilme kudretini de tek başına sunmamaktadır. Her şeye rağmen, toplumun demokratik-ilerici, özgürlükçü direniş birikimi AKP-Saray rejiminin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.

Haziran isyanını yaratmış bu birikim, AKP-Saray rejimini yıkacak ve Türkiye’yi eşitlikçi, özgürlükçü, barıştan yana değerlerle yeniden kuracak bir potansiyele sahiptir.

Önümüzde zorlu bir mücadele dönemi var. Bu zorlu mücadele dönemini, Haziran isyanının birikimi üzerinden gelişen halkın Haziran kavgasını büyüterek, birleşik muhalefeti yaşamın her alanında geliştirerek karşılayacağız.

Halkın birleşik Haziran mücadelesi, giderek yoksullaşan, ezilen emekçi halkın gerici-faşist akımlara kapılarak bir kurtuluş aramasının da önüne geçecek şekilde, toplumu da yeniden kurmayı önüne koyan politik, kültürel ve dayanışmacı bir mücadele olacaktır.

Ülkemizin ihtiyacı böyle bir devrimci siyasetin geliştirilmesi, toplumsallatırılmasıdır. Bunu için kararlıyız!