Kamusal alan daraltılıyor…

2458

AKP’nin özelleştirme uygulamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal devletin olmazsa olmaz koşullarından olan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik bir bir özelleştiriliyor. Hayat yoksullar için her gün biraz daha pahalılaşıyor.

AKP bir yandan eğitime kaynak aktarmayarak; yoksul kesimlerin düzenli ve yeterli eğitim almasının önünü tıkarken diğer yandan kamu kaynaklarını özel okullara ve vakıf okullarına aktarmanın yollarını arıyor.

MEB tarafından 13 Mayıs 2003’te yayımlanan ‘Özel Okullara Öğrenci Seçimi’ne yönelik genelge, EĞİTİM-SEN’in Danıştay’a yaptığı başvuru neticesinde ‘Kamusal eğitim hakkına saldırı ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine’ aykırılık gerekçesiyle Danıştay 8. Dairesi tarafından 17 Temmuz 2003 tarihinde iptal edilmiştir.

17 Temmuz 2003 tarihinden itibaren ‘onbin yoksul öğrencinin devlet eliyle özel okullarda okutulması’ tartışması kamuoyunda sürmektedir. AKP devlet okullarından esirgediği kaynakları sermayeye aktarmaya çalışmaktadır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet özel okullara kaynak aktarmaktadır. Devlet yoksul öğrencileri tarikatların kucağına kendi elleriyle teslim etmektedir.

AKP bu uygulamayı genelgelerle yapamayacağını anlayınca kent merkezlerindeki devlet okullarının satışını da içerecek şekilde yasaya dönüştürme çabası içerisindedir.

Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Okulların ticarethane, öğrencinin müşteri olarak görüldüğü anlayış terkedilmelidir. Eğitim evrensel bir insan hakkıdır. Devlet tüm vatandaşlarına kamusal, nitelikli, parasız, laik ve eşit eğitim sağlamalıdır.

Sermaye kaynak aktarılması anlamına gelen ‘Onbin yoksul öğrencinin devlet eliyle özel okullarda okutulması’ uygulamasına son verilmelidir.

Özlem Türkmen
Genel Başkan Yardımcısı
1 Ağustos 2003