KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SON

2692

İnsanlık tarihinin en yaygın, en az dile getirilen, üzerinde en az konuşulan şiddet türü kadına yönelik şiddettir.

Bugün 25 Kasım, Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de sendikalar, DKÖ’ler, siyasi partiler ve kadın örgütleri tarafından kadına yönelik her türlü şiddet çeşitli etkinliklerle kınanmaktadır. Bundan tam 44 yıl önce 1960 yılının 25 Kasım günü TRUJİLLO diktatörlüğünün hüküm sürdüğü Dominik Cumhuriyetinde Sosyal Değişim Hareketinden üç kız kardeş -ki bunlar MİRABEL kardeşler olarak anılmaktadır- arabalarından indirilip tecavüz edilerek öldürülmüşlerdi. İşkenceyle öldürülen bu kardeşlerin trajedisinden yola çıkılarak önce Karayip’lerde ve daha sonrada tüm dünyada 25 Kasımlar “ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak Dünya kamuoyunun yeniden ve yeniden gündemine getirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü 1960 yılında yaşananlar nasıl ilk değilse son da olmamıştır.

Bugün de; Kapitalist küreselleşmenin dayattığı başta ekonomik şiddet (yoksulluk ve işsizlik) olmak üzere, töre ve namus cinayeti adı altında işlenen cinayetler, koca/baba dayağı ve tecavüzleri, hemen yakınımızda devam eden sivil halkın katliamı yani çoğunlukla kadınların ve çocukların öldürülmesi, kapkaç terörü gibi cinayet, tecavüz, dayak, cinsel taciz ve istismarın her biçimiyle kadına yönelik şiddet; evimizde, işyerimizde, okulumuzda, gözaltında, sokakta… dolayısıyla özel alanda ve kamusal alanda canımızı acıtmakta ve artan biçimde devam etmektedir.

Biz ÖDP’li kadınlar olarak, kadının temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını olanaksızlaştıran, toplumsal yaşamda bir birey olarak yer almasını engelleyen şiddete karşı;

-Nereden ve kimden gelirse gelsin kadınlara yönelik şiddetin önlenmesini, soruşturulmasını ve uluslararası hukuka göre cezalandırılmasını,

– Devletin, yasalarında ve eylemlerinde kadına yönelik şiddetin her biçiminin temel insan haklarının ihlali olduğunu tanımasını ve kınamasını İSTİYORUZ.

Sonuç olarak, bugüne kadar sürdürülen ekonomik, sosyal ve militarist politikaların, her türlü erkek egemen ideolojinin son bulmasını ve devletin kadına yönelik şiddete karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz.

ŞİDDETTEN ARINMIŞ BİR DÜNYA UMUDUYLA…

24 Kasım 2004
Fatma ERGÜN
MYK Üyesi
(Merkezi Kadın Koordinasyonu Adına)