İş Güvencesinde İkiyüzlü Tutum

1204

İş Güvencesi Yasası’na yönelik işveren-siyasetçi engeli bir türlü aşılamıyor. İşveren temsilcilerinin yoğun kulisleri ve milletvekillerine yapılan baskılarla ve tehditlerle İş Güvencesi Yasası’nın çıkması bugüne kadar engellendi. En son TİSK Başkanı Refik Baydur’un yasayı savunanlara yakıştırdığı ‘vatan hainliği’ suçlaması ise bu baskıların sınırsızlığını gösteriyor.

Avrupa standartlarından söz eden ANAP başta olmak üzere YTP ve diğer partiler, sosyal haklar, çalışanların hakları ve çalışma yaşamı sözkonusu olduğunda ILO standartlarına bile uymayan vahşi çalışma koşullarını savunmaktan geri durmuyor.

Bu konulardaki yaklaşımlar ikili davranış örneklerini sergiliyor.

İçeriği sınırlı ve yetersiz olan bir İş Güvencesi Yasası’nı bile bu denli engelleyen anlayışların bu ülkedeki ücretli çalışanları bir an bile düşünmediği gün gibi ortadadır.

Milletvekilleri kendilerini sadece işverenlerin vekili olarak görmekten vazgeçmelidirler.

Ufuk Uras

 

Genel Başkan

 

8 Ağustos 2002