Her şey satılık, personeli düşünen yok…

2447

AKP bir yandan kendine oy veren tarikatlara kaynak aktarma yollarını ararken diğer yandan uluslararası para kuruluşları talimatıyla yaptığı uygulamalar başta Türk Telekom (TT), Tüpraş ve Tekel’in özelleştirilmesini de içerecek şekilde sürüyor.

4046 Sayılı Özelleştirme ve 406 Sayılı Telefon Telgraf Yasalarının bazı maddeleri değiştirilerek TT’nin satışı kolaylaştırılıyor.

Bu değişikliklerle özelleştirmeden doğan kamu alacaklarının tahsili yetkisi Özelleştirme Yüksek Kurulu’na (ÖYK) bırakılıyor. Yani TBMM ve Hükümet devre dışı kalıyor. Hükümetin dört bakanının yetkisine giriyor. ÖYK isterse borçlu lehine yeni düzenlemeler yapabiliyor.

Özelleştirilecek kuruluşun kime verileceği konusunda hiçbir belirleyici hüküm yok. Tamamen keyfe keder biçimde ÖYK’nın yetkisine bırakılıyor.

Özelleştirme gelirleri merkezi bütçeye ve hazineye değil ÖYK’ya bırakılıyor. Hazine vergi kaybına uğratılıyor. Hisse senedi alanlar zarar ederse bu kayıp Hazine tarafından karşılanacak.

Özelleştirilecek kuruluşların tüm taşınmazları da devredilecek.

Personel yok sayılıyor ve köle gibi devrediliyor! 

Özelleştirilecek kuruluşlarda çalışan ve 657 Sayılı Devlet Memuları hakkındaki yasa ve 399 Sayılı Sözleşmeli Personel hakkındaki KHK ile istihdam edilmiş tüm personel iradesi dışında başka kuruluşlara gönderiliyor. Ayrıca kimlerin gönderileceğine kurum yönetimi karar verecek. Böylece kadrolaşma ve sürgün yasallaşacak. Hak kaybına uğrayan personel dava da açamayacak.

Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerden kamunun hiçbir çıkarı olmamıştır. Aksine her özelleştirme uygulaması topluma işsizlik, pahalı hizmetler ve yolsuzluk olarak geri dönmüştür.

Bu yasa tasarıları derhal geri çekilmelidir. Özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir.

Ali Yiğit
Genel Başkan Yardımcısı
1 Ağustos 2003