HAYAL GÜCÜNÜ TUTUKLAYAMAZSINIZ

1359

Demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayarak, baskı ve sömürüyü arttıran, ülkeyi dikta ile yöneten AKP, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nin başarısız olmasından sonra, tüm muhalifleri tasfiye edebileceği bir “imkân” yakaladı. AKP, iktidarını tehdit edebileceğini düşündüğü gazetecileri, akademisyenleri ve sanatçıları işten atarak, gözaltına alarak, tutuklayarak baskı rejimini süreklileştirmeye çalışıyor.

Bunun son örneği, terör örgütü yayını olması suçlamasıyla Özgür Gündem’in kapatılması, yirmi dört gazeteci ve karikatürist Doğan Güzel, yayımcı Ragıp Zarakolu ile yazar Aslı Erdoğan’ın gözaltına alınmasıdır.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma bürosu tarafından ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aslı Erdoğan, “örgüt propagandası yapmak”, “örgüt üyeliği” ve “devletin bütünlüğünü bozmak”  suçlamasıyla tutuklandı.

Edebiyat otoriteleri tarafından, ‘geleceğin 50 yazarı’ arasında gösterilen ve ‘Taş Bina ve Diğerleri’ adlı eseriyle Sait Faik Hikâye Armağanı’nı da kazanan, kitapları yurtdışında ödüllere layık görülen, eserleri dünya dillerinde yayımlanan Erdoğan’ın tutuklanması AKP’nin baskı rejiminin saldırganlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Aslı Erdoğan’ın tutuklanması, özgür düşünceye, barışa, insan haklarına yapılan bir saldırıdır. Özgürlükler yerine baskıyı, barış yerine savaşı, insanca yaşam özlemi yerine sömürüyü savunanlar hayal gücünü tutsak etmeye çalışmaktadır.

Düşlere kelepçe takamaz, hayal gücünü tutuklayamazsınız.

Aslı Erdoğan yalnız değildir.

Aslı Erdoğan derhal serbest bırakılmalı, AKP’nin gazetecilere, sanatçılara, akademisyenlere karşı uyguladığı baskılar son bulmalıdır.

ÖDP KÜLTÜR-SANAT ÇALIŞMA GRUBU