Güle Güle Fidel! Güle Güle Devrimin Kahramanı!

3078

Fidel Castro’nun vedasıyla dünyamızdan çok şey eksildi. Fidel bir kahramandı. Kahramanlığı yalnızca Che ve diğerleriyle birlikte Sierra Maestra’da diktatör Batista’ya karşı verdikleri savaşla sınırlı değildi. Emperyalizmin sömürgesinde yıkılmış bir toprak parçasından özgür ve eşit bir ülke kurdular. Onuru çalınmış insanlardan yazgısını avuçlarına almış bir halk yarattılar.

Fidel ve Küba 50 yılı aşkın zamandır, emperyalizmin askeri ve ticari baskılarına boyun eğmedi. Bunu, birlikte üretmenin, birlikte yönetmenin yani devrimi ve sosyalizmi halkın yaratıcı inisiyatifine dayanarak geliştirmenin yolunu bularak başardılar.

Fidel’in Küba’sı, bugün dünyanın emperyalizmin hegemonyası altında giderek yaşanmaz bir hale geldiği bir ortamda, bir umut ve direnç adası olarak ayakta durmaya devam ediyor.

ABD başta olmak üzere kapitalist dünya krizde. İnsanlar büyük bir yolsuzluk ve işsizlik dalgası içinde eziliyor. Milyonlarca insan sağlık hakkına, eğitim hakkına ulaşamıyor. Yoksullar, etnik ve dini nedenlerle birbirine düşman edilmiş durumda. Emperyalist merkezler Ortadoğu’da milyonlarca insanın hayatını elinden alan bir savaş yürütüyor.

Fidel ve Küba bu dünya karşısında, bizlere başka türlü olabileceğini devrimle ve devrimden bugüne uzanan devrimci yolculuklarıyla gösterdiler.

Fidel, bu devrimin lideriydi, kahramanıydı ama aynı zamanda ‘ben halkın kölesiyim’ diyen bir neferiydi. Fidel şimdi dünya emekçi halklarının kurtuluş umudu, geleceği olarak yaşamaya devam edecek.

Ve Fidel, ‘biz yenilirsek kalkar yine deneriz, ama döktatör yenilirse sonu olur’ sözleriyle bizleri yeniden denemeye, bir daha yapmaya çağıran bir inadın ve cüretin simgesidir.

Güle Güle Fidel! Güle Güle devrimin kahramanı!