FINDIKTA SÖMÜRÜYE SON HALKIN ACİL TALEPLERİ KARŞILANSIN

1912

ÖDP Tarım Çalışma Grubu bugün ÖDP Ordu İl Örgütü Binasında yaptığı açıklama ile üreticilerin acil taleplerinin karşılanmasını istedi.

Açıklamayı Tarım Çalışma Grubu üyesi Cemil Ceylan okudu. Açıklama şöyle;

FINDIK SEZONU AÇILIRKEN
ÜRETİCİLERİN ACİL TALEPLERİ

Fındık sezonu açılıyor. 

Öncelikle bin bir zahmetle ürettikleri fındığı toplamaya başlayacak tüm üreticilere, fındık bahçelerinde çalışacak fındık işçilere kolaylıklar diliyoruz. Mevsimlik işçi olarak şehrimize gelen tüm insanlarımıza hoş geldiniz diliyoruz.

Fındık sezonu yılların biriktirdiği sorunlarla açılıyor.

Yıllardır üreticiler fındıktan emeklerinin karşılığını alamıyor. Türkiye, dünya fındık ticaretinin yüzde 74’ünü gerçekleştiriyor. Fındıktan herkes kazanıyor. Ancak üreticiler kaybetmeye devam ediyor.

Fındık Karadeniz’de ailelerin soluk borusudur, geçim kaynağıdır. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemelerle fındık üreticileri nefessiz, soluksuz bırakılmaktadır.

Fındık sezonu açılırken bu yıl da fındığın fiyatı belirsizdir. 7-8 TL’ye kadar gerileyen fındıkta üreticileri koruyacak bir mekanizma bu yıl da oluşturulmamıştır. Fındık üreticilerinin kaderi yine uluslararası tekellerin insanfına terk edilmektedir.

AKP iktidarı döneminde fındık üreticisinin sorunları ağırlaşmış ve büyümüştür. AKP uyguladığı politikalarla önce FİSKOBİRLİK’i devre dışı bıraktı, fındık üreticilerinin tepki gösterdiği dönemlerde Fiskobirlik yerine Toprak Mahsulleri Ofisi’ne fındık aldırtarak Fiskobirlik’i tamamen işlevsiz bıraktı. Bugün gelinen noktada ise fındık üreticisi tümüyle yok edilme noktasına doğru sürükleniyor.

Fındık fiyatları uluslararası tekeller tarafından belirlenmekte ve devlet desteği tümüyle ortadan kalktığından üreticiler bu sömürüye mecbur bırakılmaktadır.

Her fırsatta ‘yerli ve milli’ olmakla övünen iktidar, fındığın kaderini İtalyan tekeli Ferrero’ya bırakmıştır.

2016 fındık fiyatlarında belirleyici olan gelişme, İtalyan tekeli Ferrero’nun Türkiye pazarına tamamen hakim hale gelmesidir. Fiskobirlik’in ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımında işlevsiz hale getirilmesi sonucu Ferrero’ya ait Çok uluslu Tarım ve Gıda Şirketi Oltan GıdaDünya fındığının yüzde 75’ini üreten Türkiye fındığının yüzde 35’ini tek başına satın alma konumuna gelmiştir. Ancak, Ferrero bununla da yetinmeye niyetli değildir; öyle ki ödemelerinin kg da 15 kuruşunu Sodexo fişleriyle ödemekte, kendi para ve alışveriş sistemini dolaşıma sokmaktadır.

Ferrora fındık üretim alanlarında da kurmak için küçük fındık üreticilerini yok etmeye, böylece toprak alımlarıyla kendine bağlı büyük fındık üretim alanları kurmaya çalışıyor. Hedefinde fındık bahçelerini satın almak ve topraksız kalan köylüleri ucuz işgücü olarak satın aldığı topraklarda çalıştırmak var. Fındığın 7-8 TL’ye satılabildiği bir düzende üretici çıkış bulamamakta, borçlarını ödeyebilmek için fındık üretiminden vaz geçerek fındık bahçelerini gıda tekellerine satmak zorunda kalmaktadır.

AKP diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi fındık üreticilerinin de kaderini gıda tekellerinin , emperyalist merkezlerin eline vermiştir.

Fındık fiyatlarındaki bu büyük gerilemeye geçici çözümler aramak, üreticinin tepkisini dindirmek için ara formül arayışlarına bel bağlamak fındığın ve fındık üreticilerinin sonu olacaktır.

Gün fındığımıza, bağımıza, bahçemize, emeğimize, doğamıza, memleketimize sahip çıkma günüdür!

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, fındık üreticilerinin emeğinin çalınmasına karşı sessiz kalmayacaktır. Fındığımızın, toprağımızın emperyalist tekellerin eline geçmesine boynunu eğmeyeceğiz. Partimiz, Eylül ayında gerçekleştireceği Üreticiler Forumu ile birlikte tüm üreticilerin talepleri doğrultusunda, üreticilerle birlikte mücadeleyi yükselecektir.

FINDIKTA SÖMÜRÜYE SON
HALKIN ACİL TALEPLERİ KARŞILANSIN

Fındıkta taban fiyatı uygulamalısına dönülmeli, fındık fiyatları maliyet+%25 kar payı+insanca yaşam payı üzerinden belirlenerek Fiskobirlik devreye sokulmalı,devlet tarafından gerekli finansal destek sağlanmalıdır.

Ferrora ve emperyalist tekellerin faaliyetlerine son verilmelidir.

Fındığa devlet desteği yeniden sağlanmalı, fındık alımını devlet tarafından gerçekleştirilmeli, tefeci-tüccar sömürü mekanizması ortadan kaldırılmalıdır.

Fındık üreticilerinin örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sendikal örgütlenmesini sağlayacak, yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Sözleşmeli çiftçilik uygulamasının önünü açacak, toprak satışını zorunlu kılacak yasalar kaldırılmalıdır.

Kooperatifleşme teşvik edilmeli, Fiskobirlik ve kooperatifler üreticilerin doğrudan yönetimlerine katılacağı, söz ve karar hakkına sahip olacağı bir biçimde demokratikleştirilmelidir.

Üreticilerin üretimden pazarlamaya kadar olan zincir de etkin olmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Fındık üreticileri sosyal haklara kavuşturulmalıdır.

Fındık işçilerinin emeğinin karşılığını alabilmesi için insanca yaşam ve sosyal hakları temel alarak ücret belirlenmelidir.

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hakları, insanca koşullarda barınma ve çalışma imkanları sağlanmalıdır.

ÖDP TARIM ÇALIŞMA GRUBU

Fındık Açıklaması