EŞİT, PARASIZ, NİTELİKLİ, ULAŞILABİLİR SAĞLIK HİZMETİ MÜMKÜN

1695

14 Mart 1919’da emperyalist işgal altındaki İstanbul’da Tıbbiye öğrencilerinin işgali protesto ettiği gün. Tıbbiye öğrencilerinin bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşünü 100. yılında selamlıyoruz.

100 yıldır iyi hekimlik yolunda yürüyen Tıbbiyelilerin, halkın insanca yaşaması için mücadele eden sağlık emekçilerinin 14 Mart’ını kutluyoruz.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi olarak tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’dan bu yana bu topraklarda; kırlarda, şehirlerde, tıp fakültelerinde, hastanelerde, birinci basamak sağlık kurumlarında, acillerde, polikliniklerde, laboratuvarlarda, ameliyathanelerde gece gündüz güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olan, ölümle ve hastalıklarla mücadele eden bütün sağlık emekçilerine derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Bugün ülkemiz her açıdan sağlıksızlık üreten politikaların kıskacı altındadır. Toplumu kutuplaştıran, şiddet üreten, piyasacı sağlık politikaları ile hem halk hem de sağlık emekçileri mutsuzluğa itilmektedir.

Sağlık emekçilerinin hakları gasp edilmekte, hasta sayısının her geçen gün arttığı bir çalışmaya zorlanmaktadır. Öte yandan sağlık emekçileri hedef haline getirilmekte ve sağlık emekçilerine yönelik şiddet olayları da artmaktadır.

Piyasanın güdümünde; şirketleri ve bilim dışı gerici sağlık politikalarını uygulamayı esas alan yönetenler 14 Mart Sağlık Haftası’nda sağlık emekçilerinin sorunlarına merhem olmak yerine; halk sağlığında yeni ve büyük sorunlara yol açacak mega projelerinin açılışını yaparak yerel seçimlerde kendilerine oy devşirme peşinde koşmaktadır.

İyi Hekimlik değerlerini savunarak; kendi hakları, meslekleri, halkın eşit, parasız- nitelikli ulaşılabilir sağlık hakkına sahip çıkma mücadelesi yürüten TTB’nin 17 Mart’ta İstanbul’dan başlatacağı Büyük Hekim yürüyüşünü selamlıyor ve tüm sağlık emekçilerinin taleplerini sahipleniyoruz.

14 Mart sağlık haftasını yaratan, sürdürücüsü olan tüm sağlık emekçilerinin günü kutlu olsun…

Merkez Yürütme Kurulu