ENERJİ BAKANI İSTİFA, ÖZELLEŞTİRMELERE SON!

1218

Enerji alanında ‘Brezilya dizisi’ 25. yılında. Beyaz Enerji, Neşter 2 ve Yüce Divan’lardan sonra dizi, yeni bir yolsuzluk soruşturması ile kendini tekrarlamaya devam ediyor.

Özellikle 80’li yılların başında devlet politikası olarak uygulanan küreselleşme senaryolarının bir parçası olan kamusal alanın ticarete açılması, yani özelleştirmeler yaşadığımız yolsuzluklara, kirlenmeye zemin hazırlamıştır. Bugüne değin iktidara gelen tüm düzen partileri özelleştirmeyi devlet politikası olarak olmazsa olmaz kabul edip, bu zemin üzerinden yağma ve talanı içselleştirmişlerdir.

AKP Hükümeti de enerji yol haritasını çizerken aynı güzergahı seçmiştir. Geçmiş Hükümetleri “al yada öde “ anlaşmaları ve yolsuzluklar üzerinden suçlayıp, AK olduklarını iddia ederken aslında “kabilemizde yamyam kalmadı son yamyamı dün yedik” söylemine denk düşen bir pratik tutum içerisindedirler. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın ısrarlı bürokrat atamaları, “düğmeye bakan bastı” masalı dün, bugün izleyegeldiğimiz ve gelecekte de izlenmesi olası ‘Brezilya dizisi’ senaryosunun bir parçasıdır. Yaşananları Bakanın bilmemesi olası değildir. Bilsin yada bilmesin her iki noktada da durum vahimdir. Biliyor idiyse suçun merkezindedir. “Bilmiyordum” diyorsa sorumluluğu olan bir alanda görevi ihmal etmiştir, istifası gerekmektedir.

AKP Hükümeti; eleştirdikleri “al yada öde” anlaşmalarında dişe dokunur bir adım atamamıştır. Planlamaları yoktur. Uygulaması olmayan strateji belgeleri ile oyalanmaktadırlar. Enerji alanında özkaynaklara yönelme sözü sözde kalmıştır. Tek pratikleri yolsuzluk dosyalarıdır. Bu durumda, gelecekte YİD (Yap- İşlet- Devret)’lerde, bakım-onarım-işletme ihalelerinde, Afşin-Elbistan gibi sözleşmelerde, Nükleer Santrallerde AKP için söylenecek söz “perşembenin gelişi çarşambadan belli olur” olsa gerektir.

Küresel boyutta finans-kapital zorbanın ve uygulama araçlarının (DB, IMF) dayatması olan ekonomik-siyasal-sosyal politikalar benimsendiği sürece, enerji alanında yaşanan yolsuzluklar da sürecektir. Tüm ekonomik alanda demokratik planlamayı savunan ÖDP, enerji alanında da demokratik planlamayı savunmaktadır.

Enerji Bakanı istifa etmeli, enerji sektöründe piyasacı uygulamalardan vazgeçilmeli, özelleştirmelere son verilmeli, enerji de üretim-iletim-dağıtım kamu eliyle yürütülmelidir.

Haydar İLKER
Genel Başkan Yardımcısı
17 Şubat 2005