EMEĞİN AVRUPASI’NIN TAKİPÇİSİYİZ

2725

AB Türkiye ile bir “zoraki nişan” gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu durum bizim için somut şartların, somut değerlendirmesini gerektiriyor, somut görevler yüklüyor.

Birincisi; konjoktürel olarak demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere yönelik AB sürecindeki iyileştirmelere sahip çıkmak, hukuksal düzenlemelerin uygulamaya geçmesinin takipçisi olmak, ülkenin iç dinamiklerinin duyarlılıkla daha demokratik – sosyal bir Türkiye talebinin arkasında durmalarını sağlamak. Öte yandan emeğin serbest dolaşımı gibi Avrupa Birliği’nin kuruluşundan beri temel direklerinden biri olmuş bir hakkın kullanılmasında çıkarılan engelleri teşhir etmek, burada gizli burjuva iki yüzlülüğünü kitlelere anlatmak.

İkincisi; ÖDP’nin emeğin Avrupası, sosyal Avrupa talebine sahip çıkmak, bu çerçevede Avrupa Anti Kapitalist Sol Partiler topluluğunda, katılımcısı olduğumuz Avrupa Sosyal Forumu’nda ve gözlemci üye statüsü için başvuruda bulunduğumuz Avrupa Sol Partisi’nde Avrupa emekçileri, sosyalistleri, ekolojistleri, feministleri ve savaş karşıtları ile birlikte neo liberal Avrupa’ya karşı 150 yıllık sınıf mücadelesinin ürünü olan sosyal kazanımların korunması, geliştirilmesi ve Türkiye’de de uygulanması için “sosyal bir Avrupa’nın” mücadelesini vermek. Onların Avrupa Birliği’nin zihniyetini ve anti demokratik karar süreçlerini kökten değiştirmeyi amaçlayan “ne tür devlet kurumlarıyla, hangi toplumsal ve ekonomik temellerde ve ne tip bir toplumda yaşamak istediklerine tüm Avrupalılar birlikte karar versin. Sıradan yurttaşın karar süreçlerinde etkinliği sağlansın” çağrısını Türkiye’de yaygınlaştırmak. AB’nin burjuva demokratik çerçevesini, sınırlarını aşan demokrasi anlayışımızı geniş kitlelere maletmek.

Üçüncüsü; enternasyonalist anlayışımızla tüm dünya emekçileri ve halklarını kardeş görme ufkuyla uzun vadede “ bu Avrupa bize dar gelir” sloganı altında neo libaral küreselleşmeye karşı “emeğin dünyasını, başka bir dünyayı mümkün kılma” mücadelesini “yeni bir enternasyonalizm” perspektifiyle sürdürmek.

Hayri KOZANOĞLU
Genel Başkan
7 Ekim 2004