Eğitime atılan bomba : KURAN KURSU YÖNETMELİĞİ

2611

İslamcı terörün bombalarına hedef olan yurttaşların kanı kurumadan, bu kez Hükümet eliyle eğitim sistemine ve toplumsal hayatımıza “yönetmelik bombası” atıldı.

Bu yeni kuran kursu yönetmeliği kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenmiştir ve iyi niyetin ürünü değildir. Hükümetin ileri sürdüğü “vatandaşlardan çok talep geldi, devlet denetiminde olması daha iyidir” türünden gerekçeler bir aldatmacadan ibarettir.

Çocuklarımızın ve gündüzleri çalışmak zorunda kalan gençlerimizin geleceğini düşünen bir hükümetin yapacağı ilk iş bu olamaz. Binlerce gencimiz işsiz, öncelikle istihdam yaratmak gerekiyor.

Devlet bir dinin tarafı olmaz! Hükümet hem devlet eliyle bir dine taraf oluyor hem de yıllardır yetiştirdiği imam hatip mezunlarına her dinden vatandaşın ödediği vergilerden kaynak aktarıyor!

Kursların açılmasının 10 kişinin talep etmesine bağlanması, atıl olduğu ileri sürülen resmi okulların tahsis edilmesi, imam hatip mezunlarının görevlendirilmesi, kurs süresinin sınırlarının kaldırılması, karar ve yönetim makamının müftülükler olması yoruma yer bırakmayacak kadar açık bir niyetin ifadesidir: 8 yıllık eğitime darbe vurulmak istenmektedir.

Devlet dinde taraf olamaz, birini seçip özel olarak teşvik edemez. Çocuklarımızın ve yeterli eğitim olanağı bulamamış gençlerimizin güvenli bir geleceğe hazırlanması için Hükümet bütün çağdaş ve bilimsel eğitim araç ve olanaklarını seferber etmeli, bütçede eğitimini payını artırmalı, sistemi bilimsel-demokratik, laik ve özgür hale getirmelidir.

Hükümet, halkın demokratik sabrını test etmekten vazgeçmeli ve bu Kuran Kursu Yönetmeliğini derhal geri çekmelidir. Aksi takdirde, bu yönetmeliğin uygulamaya başlanmasının yaratacağı gerilim ve kaosun sorumlusu AKP Hükümeti olacaktır. 

Hükümet dini tercihlerini eğitime ve devlet kurumlarına bulaştırmaktan artık vazgeçmelidir.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
9 Aralık 2003