EĞİTİMDE OLDU BİTTİYE HAYIR

1496

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, yaptığı açıklamada ile “Eğitim sistemi okul öncesi eğitimi de kapsayarak 1+8+3 şeklinde 12 yıllık kesintisiz ve zorunlu bir biçimde düzenlenmelidir” dedi.

 EĞİTİMDE OLDU BİTTİYE HAYIR
1+8+3 ZORUNLU, KESİNTİSİZ, PARASIZ EĞİTİM

AKP hükümeti eğitimde 4+4+4 kademeli eğitimi içeren yasa tasarısını iktidar gücüne dayanarak toplumsal kesimlerin tartışmasından kaçırarak adeta zorba bir tarzda dayatıyor.

Hükümet yetkililerinin bütün iddialarına rağmen bu yasa tasarısı pedagojik bir yaklaşımdan öte ideolojik bir bakış açısını yansıtıyor. AKP hükümeti piyasa İslamcılığı ideolojisine uygun bir eğitim anlayışını dayatıyor.

AKP`nin, mevcut ideolojisi sınırsız bir piyasacılığına ve buna paralel dini bir muhafazakarlığa dayanıyor. Sınırsız bir piyasacılığın yarattığı tahribatlara karşı tevekkülcü, şükürcü, kaderci anlayışa sahip bir toplum hedefleniyor.

Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmeli, eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere toplumun en geniş kesimlerinin tartışmasına açılarak demokratik bir tartışma ile yeni bir yasa düzenlenmelidir.

ÖDP`nin bu konudaki temel önermeleri şunlardır,

  • Eğitim sistemi okul öncesi eğitimi de kapsayarak 1+8+3 şeklinde 12 yıllık kesintisiz ve zorunlu bir biçimde düzenlenmelidir,
  • Mesleki yönlendirme 1+8 yıldan sonra yapılmalı, İmam Hatip okulları meslek okulları olarak tanımlanmalı ve düzenlenmelidir,
  • Zorunlu din dersleri kaldırılmalı, 1+8 yıllık eğitimden sonra herkesin kendi inancına uygun şekilde seçmeli ders alması sağlanmalıdır,
  • Anadilde eğitim hakkı herkes için sağlanmalıdır,
  • Ticarileşmiş, dershanelere endeksli özel okulculuğu teşvik eden eğitim anlayışı yerine parasız, eşitlikçi bir anlayışa dayanan kamusal bir eğitim planlaması gerçekleştirilmelidir,
  • 12 yıllık eğitimin ardından üniversiteye geçiş öğrencilerin yönelimi doğrultusunda sınavsız olarak gerçekleştirilmelidir,
  • Eğitim sistemi her düzeyde bilimsel bilginin, eleştirel düşünmenin ve özgür tartışmanın imkanlarını çoğaltacak bir demokratik anlayışla düzenlenmeli; üniversitelerde YÖK kaldırılarak üniversite bileşenlerinin söz ve karar sahibi olduğu demokratik ve özerk üniversite yapıları oluşturulmalıdır,

Alper TAŞ
Genel Başkan
27.03.2012