EĞİTİM SEN KAPATILAMAZ, EĞİTİM SEN’İN YANINDAYIZ!

2604

10 Aralık İnsan Hakları gününde Eğitim Sen’in kapatılma davası görülecek.

Ankara 2. İş Mahkemesinin Eğitim Sen’in kapatılması davasını reddetmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle Eğitim Sen’e karşı açılan kapatılma davası Ankara 2. İş Mahkemesinde yeniden görülecek.

Bu dava tesadüfü değildir. AKP Hükümeti kendi politikalarına karşı harekete geçen bütün örgütlü kesimlere yönelik tutum almıştır. Emek Platformunun 20 Kasım eylemine, SES’in sağlıkta dönüşüm eylemine ve bir dizi demokratik talepler için geliştirilen etkinliklere karşı Başbakan ve AKP hükümetinin takındığı tutum bütün toplum tarafından bilinmektedir. AKP Örgütlü topluma karşı saldırı içindedir. Bu dava da bunun bir parçasıdır.

Dünya İnsan Hakları gününde görülecek bu dava ülkemizin aydınlık geleceğine karşı açılmış bir davadır. Demokrasi güçlerine bir gözdağıdır. 

Eğitim Sen 200 bin üyesi 100 şubesi ve 400 temsilciliğiyle yalnız eğitim emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini savunan bir örgüt değil aynı zamanda eğitim alanının paralı hale getirilmesine, bu alandaki özelleştirmelere karşı mücadele yürüten, parasız kamusal eğitimi savunan bir örgüttür. Bu dava aynı zamanda kamusal haklara karşı açılmış bir davadır.

“Bireylerin ana dillerinde eğitim görmesi ve kültürlerini geliştirmesi” en doğal insan hakkıdır. Tüzüğünde bu talebe yer veren Eğitim Sen’in kapatılmak istenmesi endişe vericidir. Bir yandan demokratikleşme nutukları atılırken, diğer yandan Eğitim Sen’in katılmak istenmesi tam bir çelişkidir.

Eğitim Sen “Hak Verilmez Alınır” şiarıyla mücadele yürütmüş, bu uğurda bedeller ödemiş, TÖS, TÖB-DER geleneğinin devamıdır. Bu yüzden Eğitim Sen’in taşıdığı özgür-demokratik Türkiye meşalesi söndürülemeyecektir. 

Kapatma davasına yönelik Eğitim Sen Genel Merkezinin başlatmış olduğu 7-8-9-10 Aralık 2004 tarihlerinde yapacağı eylem ve etkinliklere demokrasiden, özgürlükten, aydınlık Türkiye’den ve örgütlü toplumdan yana olan bütün güçleri katılıma çağırıyoruz. ÖDP bütün örgütleriyle bu süreçte Eğitim Sen’lilerin yanında olacaktır.

Bu demokrasi mücadelesinde Eğitim Sen’in yanındayız.

Hayri KOZANOĞLU
Genel Başkan
7 Aralık 2004