Ecevit, Hükümet ve Meclis Miadını Doldurdu

1411

Türkiye’yi krizlere sürükleyen dönemlerden bir tanesi daha yaşanıyor. Ama artık ne halkın ne de ülke ekonomisinin bu krizlere ve bunları yaratanlara tahammülü kalmadı.

Milletvekilleri tatillerine son vermeli ve Meclis toplanmalıdır.

Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası’ndaki bazı maddelere ve Anayasa’nın 67. Maddesi’ne yönelik tadilat sonucunda erken seçime gidilmelidir. Birincisi, siyasi partilerin seçim öncesinde açıkça ittifak yapabilmelerine imkan tanınmalıdır.İkincisi, baraj hiç olmazsa Avrupa’daki en yüksek baraj düzeyine indirilmelidir.

Bu Meclis daha fazlasını yapamaz. Kapsamlı bir yasal ve anayasal demokratikleştirme için gerekli iradeye, fikre ve kararlılığa sahip değildir.

Siyasi alanın şekillenmesi koalisyonlara işaret etmektedir. O nedenle, anlamlı bir bileşime sahip olacak koalisyonların oluşmasının önü açılmalıdır. Öte yandan ülkedeki toplumsal muhalefetin, ezilen ve dışlananların taleplerinin ve sesinin Meclis’e yansımasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Bunlar yapılmaksızın yaşanacak bir erken seçim çare olmayacak, üstelik bugünkü durumu dahi aratacak bir tabloyu ortaya çıkaracaktır.

Miadını doldurmuş olanlar bilmelidir ki, seçim geciktikçe krizin ülke ekonomisine ve halka olan maliyeti büyüyecektir. 

Ufuk Uras

 

Genel Başkan

 

9 Temmuz 2002