DOSTLARIMIZA ÇAĞRIMIZDIR

1421

Belirli bir süredir TKP ismi etrafında süren gerilimin şiddete dönüşmesinden hareketle, sol-sosyalist kesim ve bireylerden gelen önerileri de dikkate alarak Partimiz aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı duymuştur.

1.    ÖDP, sol-sosyalist güçler arasındaki sorunların şiddete dayanmaksızın diyalog yoluyla çözümüne inanmaktadır ve bu yolu önermektedir.
2.    Her siyasi hareketin dayandığı veya sahip çıktığı geleneği bugüne taşıma ve yaşatma hakkı vardır.
3.    TKP adıyla kurulmuş olan ve yıllardır mücadele yürüten bir parti vardır. Bu somut durum karşısında, bugün aynı adla kurulan partinin, yaşanan sorunu aşmak için kendisini ayırt edecek bir değişiklik bulması talebimizdir. Arkadaşlarımızın bu talebi dikkate almalarını öneriyor, sorunun bir an önce çözülerek enerjimizi 1 Mayıs`ı örgütlemek için kullanmaya çağırıyoruz.

14.04.2012
MERKEZ YÜRÜTME KURULU