Dostlar Alışverişte Görsün: AKP’nin Kültürel Kalkınma Eylem Planı

1039

Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz hafta içi kültürel kalkınma eylem planını açıkladı. Davutoğlu’nun coşkuyla kameraların karşısında okuduğu açıklamanın büyük kısmı, AKP iktidarının kültür sanat alanında yaptıklarının itirafıydı. AKP 13 yıllık iktidarı boyunca iki ayaklı bir kültürel eylem stratejisi izledi: Muhafazakâr sanat anlayışını egemen kılmaya çalıştı ve neoliberal ekonomik politikaları kültürel alana yaymayı planladı. Bu planlardan ilkinin gerçekleşmesi çok mümkün gözükmese de sanatın piyasalaşmasına yönelik adımları, dünyaya paralel bir şekilde karşılık buldu.

Davutoğlu’nun konuşmasında dilinden düşürmediği estetik kelimesinin manevi değerlere bulanmış ve para getirebilecek “sanat” anlamına geldiğini biliyoruz. Davutoğlu’nun, estetik kelimesinin aynı zamanda etiği de içerdiğini unutması da AKP iktidarının ikiyüzlülüğü düşünüldüğünde anlaşılabilecek bir şey.

Diğer taraftan iktidarın uyguladığı baskı politikalarını da unuttuğumuzu düşünüyor Başbakan. Kitaplar daha matbaadan çıkmadan toplatılan bir ülkede kültürel kalkınmanın AKP eliyle gerçekleşeceğini düşünmek safdilliktir. Ceylan Yayınları’nın kitaplarını yasaklayan, Van Kitap Fuarı’nda Aram Yayınları’nın standını basıp yayınlarına el koyan, sansürü gündelik bir olay haline getirenlerin ülkesinde kültürel kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir.

Başbakan’a soruyoruz;
–    Özel tiyatrolara verilen desteklerde “ahlaki ölçütlerin” göz önünde bulundurulacağı vurgulanır, ödenekli tiyatroların kapatılması tartıştırırken Türkiye tiyatrosunu nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz?
–    İl ve ilçe halk kütüphaneleri AKP marifetiyle tek tek kapatılır, kütüphaneye üyelik oranı her gün düşerken okuma kültürü oluşturmayı hedeflemek mümkün mü?
–    Kültürel miras olarak kabul edilen mahalleler bombalanır, tarihi eserler rant uğruna sular altında bırakılırken; tarihsel kültürel mirasa sahip çıkmaktan bahsedilebilir misiniz?
–    Kültür Bakanlığı’nın personel eksikliği ortadayken, iş güvencesinden yoksun, geçici personel alımının anlamı nedir?
–    Muhalif sanatçıların işlerinden atılmasını sağlayan, bilimsel çalışmalar yapan akademisyenleri soruşturmalar, davalar hapis tehdidiyle karşı karşıya bırakan zihniyetin kültürel kalkınma yapacağına inanmamızı mı bekliyorsunuz?

Başbakan’ın dostlar alışverişte görsün diye açıkladığı Kültürel Kalkınma Eylem Planı, ülkede kültürel ve sanatsal çölleşmenin devlet eliyle sürdürüleceğinin beyanıdır. Kültürel kalkınma planı yandaş “sanatçılar”, Kültür Bakanlığı bürokratları ve Ahmet Davutoğlu’nun muhafazakâr-piyasacı düşleriyle oluşturulamaz.

KÜLTÜR- SANAT POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU