Dershaneler de Özel Okullar da Kapatılsın

4130

AKP’nin hazırladığı yeni tasarı ile tekrar gündeme gelen dershane ve özel okullar konusunda ÖDP bir açıklama yaparak “Dershaneler de Özel Okullar da Kapatılsın” dedi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Eş Genel Başkanları Alper Taş ve Bilge Seçkin Çetinkaya tarafından yapılan açıklamada “AKP ve Cemaat arasında dershanelerin kapatılmasına ilişkin bir filler tepişmesi” sürdüğü dile getirilerek tartışmanın dershanelerin kapatılması ve özel okullara dönüştürülmesi noktasına sıkıştırıldığı ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti;
“İktidar ve rant paylaşım mücadelesinin parçası olarak gündeme gelen bu tartışmanın eğitim sorunlarının gerçek çözümü noktasında hiçbir şey vaat etmediği ortadadır.

Ancak, bu dershaneleri neredeyse zorunluluk haline getiren piyasacı ve sınava dayalı eğitim sisteminin çarpıklığını gidermek bir yana başka bir yönde daha da geliştirecek bir adımdır.

AKP iktidarı bütün alanlarda olduğu üzere eğitim sistemini de özelleştirme ve ticarileşme ile bir piyasa unsuru haline getirmektedir.

Bir avuç zengini daha çok zengin eden, eğitimi yalnızca parası olanın erişebileceği ticari bir hizmete dönüştüren, kamunun kaynaklarını kamu okulları yerine özel okullara aktaran bu piyasacı eğitim anlayışı terk edilmelidir.

Tüm dershaneler ve özel okullar kapatılmalıdır.
Eğitim sisteminin emekçi halk çocukları için parasız, nitelikli ve erişilebilir hale getirmek için eğitim sisteminin kamusal eğitim anlayışı çerçevesinde yeniden düzenlenmesinden geçmektedir.

AKP-Cemaat güçlerinin iktidar oyunları bir yana emekçi halk kendi mücadelesiyle dershaneleri de özel okulları da kapatıp halk çocuklarının okullarını geri alacaktır. Bunun için tüm eğitim emekçileriyle, öğrencilerle, velilerle birlikte mücadelemizi yükselteceğiz. “