Deniz Ayırır Haysiyet Birleştirir! elbette Eşitlik elbette Emek elbette Hayat elbette Umut

1334

Uzun zamandır iki yakada benzer umutları dayanışma içinde büyütmeye çalıştığımız Sol Koalisyon Syriza’yı kazanmış oldukları zaferden dolayı kutluyoruz. ABD öncülüğündeki emperyalist güçlere, küresel sermayenin tahakkümüne karşı iki yakadan barikat ördüğümüz arkadaşlarımızı eşitlik ve özgürlük temelinde bir dünya yolunda en içten dayanışma duygularımızla selamlıyoruz.

Syriza’nın başarısı, insanlığa barbarlıktan başka bir şey vaat etmeyen kapitalizm karşısında halkın Avrupa’da ve yer yüzünün dört bir yanında gelişen yeni bir düzen kurma arayışının bir ifadesidir. Syriza’nın zaferi, kriz bahanesiyle IMF destekli AB’nin yarattığı kemer sıkma politikaları üzerinden işsizliğe, yoksulluğa ve sömürüye mahkum edilen Yunanistan halkının zaferidir. Yunanistan’da kazanan umut oldu. Bu umut emekçilerin bu köhnemiş düzene mahkum olmadıklarını, değiştirmenin ve yeniden kurmanın mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şimdi bu umudu çoğaltmanın, yaygınlaştırmanın zamanı. Bu inancı bugünden yarına büyütmek, emekten ve halktan yana bir Yunanistan’ı halkla birlikte yeniden kurma yolunda Syriza bir sorumluluk üstlenmiştir. Sömürü ve soygun düzenine karşı sokakları direniş alanına çeviren toplumsal muhalefetin sesi ve sözcüsü olarak seçilen Syriza, üstlendiği bu zorlu görevi gerçekleştirebildiği ölçüde sadece Avrupa’ya değil dünyanın her köşesine ilham kaynağı olabilecektir. Acımasız kapitalist sistemin bir kez daha sorgulandığı, neoliberalizmin eşitsizliklerine, adaletsizliklerine ve haksızlıklarına karşı direnişlerin farklı coğrafyalarda büyütüldüğü bir süreci yaşıyoruz. Gelir ve servet paylaşımında söz yetki kararın talep edildiği sokaklardan, mahallelerden, işyerlerinden yeni bir toplumsal düzen kurma umudunun hızla yayıldığı günlerden geçiyoruz.

Şimdi Avrupa’dan Türkiye’ye, Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, emekten ve soldan yana olanların bu inancı büyütme ve gerçekleştirmeye dönük mücadeleyi yükseltme sorumluluğu her zamankinden daha büyüktür. Syriza bunun ilhamını vermektedir. Bu bilinçle ‘karşı yaka”daki arkadaşlarımızı tekrar kutluyor, bu zorlu ve onurlu yolda başarılar diliyoruz.

Artık her yerde eşitlik elbette özgürlük elbette hayat elbette umut elbette!

26 Ocak 2015

Alper Taş                                   Bilge Seçkin Çetinkaya
ÖDP Eş Genel Başkanı                ÖDP Eş Genel Başkanı