DEHAP’ın Seçime Katılması Kararı Çok İsabetlidir…

2506

Yüksek Seçim Kurulu’nun gereğinden uzun süren bir araştırma sonucunda DEHAP’ın seçime katılması yönündeki kararı demokrasi güçlerini ve ÖDP’yi sevindirmiştir. Bu aynı zamanda Türkiye’de demokratikleşme açısından da verilmiş önemli bir işaret olmuştur.

Türkiye’nin önündeki en önemli hedeflerden bir tanesi Diyarbakır ve Güneydoğu halkı ile barışmak ve eşit koşullarda birlikte yaşamaktır.

Bunu bozacak her adım Türkiye’nin iç barışını zedeler; özgür ve demokratik bir ülke ve toplum olma özlemini yaralar.

YSK’nun bunun sorumluluğunu duyarak oybirliği ile karar vermesi seçim ortamının barışçı bir şekilde sürmesini sağlamıştır.

Ufuk Uras
Genel Başkan
16 Ekim 2002