Çevre ve Halk Sağlığını İhlal Eden Bu Yasayı Geri Çekin!

3573

Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen ancak alınan ortak kararı ile geri çekilen “termik santrallere havayı kirletme izni” veren yasal düzenleme, meclis genel kuruluna geri getiriliyor.
Yapılacak olan bu düzenlemeyle birlikte 16 kömürlü termik santrale dördüncü kez havayı kirletme izni verilmesi planlanıyor. Bu termik santraller, 2013 yılından beri çevre yatırımlarını gerçekleştirme taahhütlerini yerine getirmeden; kül barajı, filtre sistemleri ve baca gazı giderim tesisleri gibi önlemleri almadan altı yıldır faaliyetlerini sürdürüyor.
Çanakkale, Şırnak, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Zonguldak, Ankara, Muğla ve Bursa’da bulunan termik santraller altı yıldır halk sağlığını tehdit ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ölçümlerde santrallerin bulunduğu illerde hava kirliliğinin yoğun olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan kirlilik sınır değerlerini kat ve kat aştığı açıkça görülmektedir. Hava kirliliğinin kanser başta olmak üzere kalp damar hastalıkları, bebek ölümleri, erken doğum gibi pek çok sağlık sorununa yol açtığı bilinmektedir.
Gelmiş geçmiş en çevreci(!) iktidar olmakla övünen AKP’nin, şirketlerin daha fazla kar elde etmesi için tanıdığı bu imtiyaz geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verecektir. Yukarıda saydığımız termik santrallere Haziran 2022’ye kadar havayı kirletme izni verilmesi halk ve çevre sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

Çevre ve halk sağlığını ihlal eden, 2022 yılına kadar eko-sisteme geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verecek bu yasal düzenleme acil olarak geri çekilmelidir.

Merkez Yürütme Kurulu