Bu Kapı Emeğin Avrupa’sına Açılmalı

2669

Türkiye halkının büyük çoğunluğun özlemi olan AB’nin kapısı 17 Aralık’ta aralandı. AB’yi yöneten sınıflar kendi ihtiyaçlarına da uygun olarak Türkiye’ye tam üyelik yolunu açık tuttular. AB’nin farklı kültür ve inançlara hoşgörülü bir topluluk imajı verme gayreti de bu sonuçta etkili oldu. Öte yandan AB serbest dolaşıma kalıcı sınırlama getirme hakkını saklı tutarak, tarım ve bölgesel fonlardan Türkiye’nin yararlanmasına önlemler getirerek kendi ilkelerine de ters düştü. Biz bu sürecin sıradan insanın talep ve özlemlerini karşılayacak, AB’nin geçmiş olumlu uygulamalarının Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinden vazgeçmeyeceğiz.

Ama unutmamak gerekir ki; AB’nin bugünkü sermayeden yana bürokratik yapısı birlik içindeki toplumsal dinamiklerle değişebilir. Emekten yana, sosyal bir Avrupa’nın mücadelesini verenler süreç içerisinde etkilerini artırabilirler. ÖDP de bu sosyal Avrupa tasarımının bir parçasıdır. Avrupa’daki bütün sosyal ve sendikal hareketler, yurttaş girişimleri, sol sosyalist siyasi partilerle ortak talepler ve program çerçevesinde her zeminde ‘başka bir Avrupa’nın mücadelesini vereceğiz.

AKP Hükümeti, iktidara geldiği günden bu yana her talebin, her eleştirinin önüne ‘AB süreci hassasiyeti’ni çıkardı. Artık iş, aş, sosyal hizmet taleplerinin önünde böyle bir bahane kalmamıştır. Ayrıca, insan hakları, özgürlükler, anadil ve kültürel hakların kullanılmasındaki aksaklıkları, uygulamadaki yetersizlikleri teşhir etme sorumluluğunun önüne de 17 Aralık engeli çıkarılamayacaktır. Toplumsal muhalefet sesini ve taleplerini daha yüksek sesle, kararlı bir biçimde ifade edebilecektir.

Görüşmelerde en önemli ‘pürüz’ün Kıbrıs sorununda ortaya çıkması, Türkiye devletinin 30 yıldır ertelediği, çözümü konusunda zamanında irade göstermediği bir sorunu bir kez daha önüne engel olarak getirdi. İki toplumlu, iki kesimli birleşik demokratik bir Kıbrıs arayışından vazgeçmemek tüm tarafların bu konuda çaba göstermesini talep etmek gerekir. Bu konuda gösterilecek milliyetçi reflekslere kapılınmaması, çözüm yolunda kararlılık gösteren Kıbrıs Türk Halkının tercihine saygı gösterilmesi için ÖDP sorumluluğunu yerine getirecektir.

18 Aralık 2004
Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan