Bu ayıbı kim temizleyecek?

2609

7 Haziran 2001 tarihinde Meclis’te görüşülen “Grevsiz, Toplusözleşmesiz Sendika yasasına” karşı yıllardır savundukları “Grevli, toplusözleşmeli Sendika Hakkı” taleplerini yetkililere ve kamuoyuna duyurmak için demokratik haklarını kullanarak kitlesel basın açıklaması yapan kamu emekçileri, sendikacılar ve onları destekleyen siyasi parti temsilcileri polisin gaz bombalı ve coplu saldırısına uğramışlardı. Bunun sonucunda da bir çok kişi yaralanmıştı.

Demokratik bir hakkın kullanılması, demokratikleşme tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde ve İnsan Hakları Haftası’na denk gelen 10 Aralık 2002 günü Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ceza ile ödüllendirildi! 

İçlerinde o zamanki Genel Başkan Yardımcımız Yıldırım Kaya’nın da bulunduğu 35 kamu emekçisi, sendikacı ve siyasi parti temsilcisine 15’er ay hapis cezası verildi ve ertelenmedi. 

ÖDP olarak bu durumu şiddetle kınıyor, ve bu ayıbın temizlenmesini istiyoruz. 

Bu yasalar, bu anlayış ve uygulamalar ile Türkiye’de gerçek anlamda bir demokratikleşme sağlanamaz.. Gerçek demokratikleşme toplumun örgütlü mücadelesi ile elde edilebilir. Kamu emekçilerinin 12 yıldır sürdürdüğü demokratik hak mücadelesi bunun en güzel kanıtıdır.

Funda Ekin
Genel Başkan Yardımcısı
11 Aralık 2002