Birlikte Başardık! Örgütlenirsek Türkiye’yi Değiştirebiliriz!

3874

AKP-MHP bloku 31 Mart’ta yenildi!

Devletin tüm imkanlarının seferber edilmesine, bütün medya organlarının propaganda aracı haline getirilmesine, sayısız hukuksuzluk ve adaletsizliğe rağmen AKP-MHP bloku hem İstanbul başta olmak üzere pek çok büyükşehiri kaybetti, hem de ülke genelinde büyük bir oy kaybı yaşadı.

Faşist baskının koyulaştığı bu koşullar altında ortaya çıkan bu kayda değer umut ışığı siyasal İslamcı rejime teslim olmayan halkın yıllardır eksilmeden süren demokratik direnişinin eseridir.

Bu seçim her şeyden önce AKP’nin yenilemeyeceği illüzyonunu dağıtmış, ülkenin siyasal İslamcı karanlığa mahkum edilemeyeceğini güçlü biçimde ortaya koymuştur.

Partimiz, bu süreçte AKP-MHP blokuna hayır diyen milyonlarla birlikte ülkenin her yanında bir ortak irade sergilemiş, Beyoğlu, Hopa, ve Çamaş’ta demokratik ittifakların parçası olarak mücadele etmiştir. Hopa’da ve Artvin’in genelinde Metin Lokumcu’lardan Cerattepe halk direnişine uzanan mücadelenin bir eseri olan başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.

Beyoğlu’nda iki ay gecesini gündüzüne katarak mücadele eden, İstanbul’un kazanılması mücadelesine omuz veren ve yarına devrimci ayak izleri bırakan herkesi selamlıyoruz.

Gezi’den 31 Mart’a kadar hayatın her alanında birleşerek mücadeleye devam edenler başarıya ulaşabileceğini, Türkiye’nin değiştirilebileceğini, siyasal İslamcı rejimin yenilebileceğini göstermiştir.

Birlikte başardık! Örgütlenirsek Türkiye’yi değiştirebiliriz!

Ortaya çıkan bu umut ışığının daha da parlatılmasının,Türkiye’nin gerçekten eşit, özgür ve aydınlık yarınlarının kurulmasının yolu örgütlenmekten, örgütlü bir halk muhalefetinin yaratılmasından geçecek. Örgütlenirsek başarabiliriz!

Siyasal İslamcı rejim yerel seçimlerde iktidarını daha da kalıcılaştıracağı bir yaygınlığa erişememiş, aksine mevziler kaybetmiştir. Ancak bu durum karşı devrimci dalganın kırıldığı anlamına gelmemektedir. Ekonomik krizin derinleştiği bu koşullarda dahi devletin baskı aygıtları ve ekonomik gücü sayesinde bu krizden yaşamı zarar gören toplumun geniş bir kesimi siyasal İslamcı rejim içinde konsolide edilmeye devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde bir yandan karşı devrim dalgasının yeni hamlelerinin süreceği bir yandan da emekçi halk sınıflarının üzerindeki baskıların yoğunlaşacağı bir süreç beklenmelidir.

Bu mücadele içerisinde siyasal İslamcı rejimi gerçek anlamda yenilgiye uğratabilmek, faşizme karşı mücadelenin toplumsal özgürlük ve eşitliğe dayanan yeni bir düzenin kurulması doğrultusunda güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır.

Bunun için birleşmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz!

Son olarak İstanbul’da seçim sonuçlarına yönelik iktidar merkezli olarak ortaya konulan manipülasyonlara son verilmesi, sandıktan çıkan iradenin hızla tescil edilmesi gerekliliğinin altını çiziyoruz. İktidar merkezli kliklerin günlerdir sürdürdüğü provokasyonlar ve AKP medyasının yürüttüğü manipülasyonlarla varılacak bir yer yoktur. Bizler bu sürecin takipçisi olacağız, sandık başlarında demokrasi nöbeti tutmaya devam eden insanlarla omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

Bugün bu umut ışığını hep beraber yarattığımız, sandık başlarında demokrasi nöbetlerini sürdüren ülkemizin aydınlık yüzlü, yurtsever insanlarını selamlıyoruz!

Merkez Yürütme Kurulu