BARIŞ, MÜCADELEMİZİN ESERİ OLACAK!

2536

1 Eylül dünya barış günü vesilesiyle, bir avuç mutlu azınlık dışındaki yeryüzündeki bütün insanlar; barış isteklerini dile getirmekte, savaşların, işgallerin son bulması ve devletlerin silahlanmaya harcadığı paranın sağlığa, eğitime ve insanların diğer sosyal ihtiyaçları için harcanmasını talep etmekte, bunun için mücadele etmekte.

Kendini dünyanın efendisi sananlar dünya halklarının refah, adil ve barış içinde yaşama isteklerine karşı, silah tüccarlarının, petrol krallarının çıkarları için kan dökmeye devam ediyorlar. Emperyalist ve yayılmacı politikaları için her istedikleri ülkeye saldırabileceklerini, işgal edebileceklerini sanıyorlar. Dünyaya hükmetmeye çalışıyorlar.

Küresel sermayenin patronları, eşitlikten, özgürlükten ve adaletten yoksun dünyayı silahlarıyla, tanklarıyla, füzeleriyle ve bombalarıyla koruyabileceklerini düşündükleri için silahlanmaya daha fazla yatırım yapıyorlar.

Vahşi kapitalizmin açlık, yoksulluk dünyasına karşı; özgürlüğün, eşitliğin, barışın dünyasını savunan küreselleşen sermayenin mağdurları, ezilenler, sömürülenler, dışlananlar  “Başka Bir Dünyanın” dünya barışının eseri olacağını düşündüklerinden, “Barış Hemen Şimdi” diyorlar .

Dünya barışı için önce ülkede ve bölgede barışın sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle emperyalistlerin Irak’taki ve Afganistan’daki işgalinin son bulması, Filistinlilerin özgürlüklerine ve devletlerine kavuşması, Kürt sorunun demokratik ve adil çözümünde gereken adımların atılması için mücadele etmek, bugün temel görevlerimizin başında gelmektedir.

ÖDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla; ülkemizde ve bölgemizde barışa şans tanınması için bütün barışseverleri, savaş karşıtlarını, emekten, özgürlükten yana olan güçleri,

– Filistin’ de İsrail İşgalinin son bulması için İsrail’li barışseverlerin onurlu çıkışlarıyla, Filistin’in bağımsızlığı için mücadele eden Filistinliler’le;

– Irak’ta, Afganistan’da emperyalistlerin işgalinin sona ermesi için mücadele eden işgal karşıtlarıyla,

– ABD’yi, emperyalistleri ve işbirlikçilerini Ortadoğu’dan kovmak için, Ortadoğu halklarının, barış, demokrasi, özgürlük ve eşitlik içinde yaşamaları için, kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi için dayanışmayı geliştirmeye çağırıyor.

Kürt sorununun çözümü için;

– Kongra – Gel tarafından 1 Haziran’da bu yana geliştirilen “aktif savunma taktiğinin” derhal terk edilmesi, son beş yıldır sürdürülen ateşkes sürecinin devam etmesi, sorunun çözümü için oluşan elverişli psikolojik ortamın bozulmaması ve kaos ortamının oluşmasına zemin hazırlanmaması,

– AKP hükümetini, Kongra – Gel’e yönelik başlattığı operasyonları durdurması, zaman geçirmeden sorunun çözümü için ciddi ve köklü adımlar atması, yeniden bir çatışma sürecine Türkiye’yi sürüklememesi, demokratik kamuoyunun taleplerini yerine getirmesi, yasalarda yapılan değişikliklerin yaşama geçirilmesi, derhal siyasi af çıkarılması, dağdakilerin silah bırakarak demokratik siyasal ve toplumsal yaşamda yerlerini almalarının sağlanması, toplumsal barış ortamının tesis edilmesi, eş zamanlı olarak bölgedeki yoksulluğu ve işsizliği gidermeye yönelik kamusal yatırımların yapılması için,

Mücadele etmeye ve barışı birlikte kurmaya çağırıyor.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
31 Ağustos 2004