BARAJSIZ SENDİKAL BİR YAŞAM

1472

AKP, 12 Eylül’ün izinde yürümeye devam ediyor. 12 Eylül ise AKP’nin yeni baskı ve sömürü yasaları ile derinleşerek sürüyor. Meclis gündemine taşınan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’ndaki değişiklik, 2821 ve 2822 sayılı yasaların birleştirilmesiyle oluşturulan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı bunun ürünüdür.

12 Eylül`ün ardından ‘şimdi gülme sırası bizde` diyen TİSK Başkanı Halit Narin`in sözlerini hatırlatırcasına işverenler gülmeye hala devam ediyor.

12 Eylül askeri faşist darbesi, emekçilerin, işçilerin kazanımlarını yok etmek; sermayenin içinde bulunduğu krizi daha fazla sömürmenin olanaklarını yaratarak aşmayı amaçlamıştı. 12 Eylül`ün ardından sendikalar kapatılırken, takip eden yıllarda da sendikaları işlevsizleştirmek için her tür tedbir alınmaya çalışıldı.

AKP şimdi bunda bir adım daha atarak, 12 Eylül`ün bile beceremediğini becererek, işçilerin, emekçilerin haklarını savunan gerçek sendikal örgütleri fiilen kapatmaya çalışıyor.

2010 anayasa değişikliği referandumunda, ‘kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkının` tanınacağı söylenirken, emekçiler ‘grevsiz toplu sözleşmenin` bir kandırmacadan başka bir şey olmadığını söylemişti. Referandumda ‘Hayır` derken, bu değişikliğin emekçilere dönük yeni saldırıların önünü açacağını ifade etmiştik.

AKP, 12 Eylül`ün sendikal barajlarını koruyarak zaten sendikalı olanların işten atıldığı, örgütlenme hakkının önünde pek çok engelin olduğu iklimi derinleştirerek ‘sermaye için daha da dikensiz gül bahçesi` yaratmaya çalışıyor.

-AKP hükümeti Meclis`e gönderdiği yasayı derhal geri çekmelidir.
-Sendikalardaki iş yeri ve iş kolu barajları kaldırılmalıdır.
-Sendikal hayatı düzenleyen kurallar emekçilerin talepleri gözetilerek değiştirilmeli, emekçilerin örgütlenme, grev, toplu sözleşme ve sendikalaşma haklarını gerçekleştirmesinin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.
-Kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmalıdır. Sendikalaşma, grev ve toplu sözleşme yasakları bütün kamusal ve özel işletmeler için ayrım göz etmeksizin kaldırılmalı, bütün ücretliler için sendikalaşma yasa ile teminat altına alınmalıdır.
-Kadınların sendikalardaki temsiliyeti arttırılmalı, en az kota uygulaması getirilmeli çalışma koşulları ve temsilin önündeki engeller kaldırılmalı buna uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

12 Eylül`ün izinde gelişen ve bugün AKP eliyle sürdürülen neoliberal sömürü düzenine karşı emekçilerin, işçilerin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Alper TAŞ
Genel Başkan
02.02.2012