Barajlar İnmeli; İttifak Yasağı Kalkmalı, Temsilde Adalet Koşulları Sağlanmalıdır.

1146

Türkiye yıllardır anti demokratik Seçim ve Siyasi Partiler Yasası ile seçime gidiyor. Tüm eleştirilere ve önerilere rağmen bu konularda adım atılmıyor. Ne yazık ki bu Meclis de bu yasalarda bir değişiklik yapma ortamını sağlamadı ve yeni bir seçim dönemine girildi.

Şüphesiz ki, 3 Kasım seçimleri için köklü bir değişiklik yapma zamanı kalmamıştır. Ancak seçimin ertelenmesine gerek kalmadan iki konuda değişiklik yapabilir. Bunlar baraj ve ittifak konularıdır.

Bu Meclis, seçimin daha demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için temsilde adalet koşullarını sağlamalıdır. Temsilde adalet koşulları olmazsa demokratik bir seçim ortamı da olmaz.

Halkın iradesi daha fazla engellenmemelidir. 1999 seçimlerinde yurttaşların oylarının yüzde 15’inden fazlası Meclis’e yansımadı. Eğer seçimler bu koşullarda gerçekleşirse, bu oran çok daha yüksek olacaktır. Milyonlarca oyun Meclis’e yansımaması büyük bir adaletsizliktir.

Temsilde adalet için partilere açık ittifak yapma imkanı sağlanmalı ve temsili engelleyen barajlar hiç olmazsa Avrupa’daki en yüksek seviyesine indirilmelidir. 

En ideali barajların olmadığı bir seçimdir. Üstelik geçmişte, 60’lı yıllarda Türkiye’de uygulanmış olan bu sistem istikrarsızlık yaratmamıştır. Barajlarla politik istikrar sağlanamadığı son yıllarda yaşananlarla açıkça görülmüştür. 

Asgari olarak bu değişiklikler yapılmadan seçime gidilmesi halinde ortaya çıkacak sonuç halkın ihtiyaçlarına cevap üretmeyecek, üstelik bugünkü durumu dahi aratacaktır.

18 Eylül 2002