AZINLIKLAR PANELİNE SALDIRIYI KINIYORUZ!

2536

Başbakanlık İnsan Hakları Denetleme Kurulu’nun hazırladığı “Azınlıklar Raporu”nun tartışılmasında yine “Türkiye gerçeği” ile karşı karşıya kaldık. Farklı fikirlere, tartışmaya dün olduğu gibi bugün de tahahmmül edemeyen Susurlukçuların, millliyetçilerin yanına bugün kendilerine “solcuyuz” diyen ulusal/milliyetçiler eklenmiştir.

Solun evrensel değer ve düşünceleriyle hiç bir bağı kalmamış olan bu çevre, toplumu gererek, özgür düşünce belirtme ve tartışma zeminlerini yok etmeye çalışmaktadır. Türkiye’nin değişimine, tahammülü olmayan bu kesimlerin çabalarının tekil ve tesadüf olaylar olmadığı son dönemde olanlara baktığımızda görülmektedir.

Önce “Yeni Çağ” gazetesi, Ermeni kökenli Hrant Dink ‘i, hedef gösterdi. Sonra Türk Kamu-Sen Genel Sekreteri, BİHDK Kurul Başkanı İbrahim Kaboğlu ‘nun basın toplantısını basarak, basın açıklamasını yırttı. Dün de İstanbul’da bir grup İşçi Partili “Azınlıklar ve Kültürel Haklar” panelini basarak engellemeye çalıştılar. İstanbul Tabib Odası Başkanı Prof. Gencay Gürsoy Õa “kan akacak” mesajlarının gönderildiği basın organlarında yer almaktadır.

Bütün bunların gerçek hedefi toplumu susturmak, sindirmek ve değişim doğrultusunda atılan adımları engellemektir.

Yıllardır TürkiyeÕnin gerçek anlamda değişiminden yana, evrensel sol değerlerini sahiplenen, özgürlükçü ve demokratik sol – sosyalist güçler, bu engelleri de aşacak; yalancı pehlivanların tehdit ve şiddet içeren çirkin saldırılarına pabuç bırakmayacaktır.

Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan
7 Kasım 2004