Azınlık hakları bahane, onlar demokrasiye düşman!

2568

Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun düzenlediği basın toplantısı sırasında kendisine yapılan müdahalenin tasarlanmış bir baskın olduğu açıktır. Sayın Kaboğlu, Sivas olaylarını hatırlatarak, şimdi de “ırkçı zihniyetin” aynı yolda olduğunu belirttiği açıklamasında, “kana susamış bulunuyorlar ve şiddeti tırmandırıyorlar” demektedir.

Başbakanlığın bizzat kurduğu bir kurulun faaliyetlerinin nasıl bir ortam içinde çalışma yürüttüğüne bakılırsa, AB yolunda demokrasi havarisi kesilen AKP hükümeti, olayın bu biçime dönüşmesinde kendi verdiği beyanatların da ne kadar katkıda bulunduğunu hesap etmek zorundadır.

Hükümet bu kurulu ne amaçla ve nasıl kurduğunu inandırıcı biçimde açıklamaktan uzaktır. AB için göstermelik olarak kurulan BİHDK bağımsız olarak çalıştığında arenaya, aslanların önüne atılmış bulunmaktadır. Bu olayın failleri medya önünde gösteri yapma cüretini gösterdiklerine göre bir yerlerden güç almaktadırlar. Devlet destekli sözde sivil toplum örgütleri ve sendikalar aracılığıyla denge politikası güdenler son sözü AB, IMF ve DB’na tevdi etmişlerdir.

Bu politika da dünkü “zina” tartışması gibi hazin bir teslimiyetle mahkum olacaktır. Olayın failleri ve bizzat hükümet Sayın Kaboğlu’ndan özür dilemelidir.

Bu ülkede yaşayan insanların her açıdan tam özgürlüğe kavuşmasını, adına bayrak yapmış olan Özgürlük ve Dayanışma Partisi, herşeyden önce kendilerini çoğunluğun sözcüsü diye görenlerin demokratik ve toplumsal hakların önünde bir engel olduğunu düşünmektedir.

Yurttaşlık kimsenin tapulu malı olmayıp, herkesçe eşit olarak paylaşıldığında özgürlük ve demokrasiden sözedilebilecektir.

2 Kasım 2004
Hayri KOZANOĞLU
Genel Başkan