ASGARİ ÜCRET, İNSANCA YAŞAMA ÜCRETİ OLSUN!

4641

2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ 6 Aralık Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirdi. 15 kişilik komisyonda 5 işçi tarafı, 5 sermaye tarafı temsil edilmekte, diğer 5 kişiyi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlemektedir. İşçi tarafını ise yalnızca Türk-İş Konfederasyonu temsil etmekte, diğer konfederasyonlar komisyonda temsil edilmemektedir.  Öncelikle komisyonun yapısı,asgari ücretin sermaye-hükümet işbirliği ile belirlenmesine yöneliktir. . Son 16 yılda sadece 2 kezpatronların belirlenen ücrete şerh koyması, bu işbirliğini bütün gerçekliğiyle ortaya koymaktadır. Ayrıca asgari ücret yönetmeliğindeki maddeye göre komisyon konuşmaları, belge ve bilgileri gizlilik kapsamına alınmış, emekçilerin en doğal hakkı olan kendi hayatlarıyla ilgili bilgilenme hakkı yok sayılmıştır.

2016 yılında asgari ücret 1300 lira belirlenerek bir refah yanılsaması yaratılmıştı. Asgari ücretin dışında olan ‘Asgari Geçim İndirimi’(AGİ) asgari ücretin içine alınarak 1300 liraya çıkartılmıştı. Gerçekte olan asgari ücret ise AGİ ücreti dışarıda bırakıldığında 1180 liraydı. Geçen seneki bu ‘ayak oyunlarına’ rağmen asgari ücret artışını çok bulan sermaye örgütü TİSK, bu seneki görüşmelere sıfır artış direnciyle başladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de ‘istemenin sonu yok’ diyerek tarafını net bir şekilde gösterdi. İşçi tarafını temsilen komisyon çalışmalarına katılan Türk-İş’in önerisi TÜİK’in 2016 yılında bir işçinin geçim maliyeti olarak belirlediği 1600 lira oldu. DİSK ise basın açıklaması gerçekleştirerek asgari ücretin net 2000 lira olması gerektiğini savunmakta.Türk-İş’in Kasım ayı istatistiklerinde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1416 lira, yoksulluk sınırının 4615 lira, bir işçinin geçim maliyetinin 1750 lira olarak tespit edildiği bir ülkede, asgari ücretin yetersizliği apaçık bir şekilde gözler önündedir.

Asgari ücret tespit yönetmeliğinde asgari ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmıştır. Emekçiler açısından yaşamsal önemi olan asgari ücretin mevcut durumu bu tanımlamanın çok uzağındadır. Bu tanımlama da yapılan yanlışlık ise asgari ücretin belirlenirken işçinin ailesinin hesaba katılmamasıdır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili önerilerimiz şunlardır:

–       Asgari ücret tespit komisyonundaki ‘gizlilik’ adı altında kamuoyundan bilgi ve belge saklamaya, tartışmaları gizlemeye son verilsin. Emekçiler, bütün konuşulanlardan, belgelerden bilgi alma hakkına sahiptir.  Gerçekler emekçilerden gizlenmesin.

–       Asgari ücretin tespit edilmesindeki yöntem değişsin ve işçinin ailesini dikkate alan tespit yöntemi kabul edilsin. Asgari ücret, işçinin ve ailenin insanca yaşayabileceği bir ücret olsun.

–       Asgari ücret net ücret olarak hesaplansın ve AGİ, asgari ücretin dışında bırakılsın. Ayrıca asgari ücret vergiden muaf tutulsun.

–       Tespit komisyonundaki anti-demokratik yapı değiştirilsin ve diğer işçi konfederasyonları da komisyona dahil edilsin.

–       Asgari ücret belirlenirken, uluslararası ilkelere, ulusal mevzuata ve TÜİK verilerine uyulsun. Enflasyon hesaplaması, ilk yüzde 20’lik gelir içinde olan ve sepeti ağırlıklı olarak gıdadan oluşan işçilere ve emekçilere uygun olacak şekilde gıda enflasyonu ağırlıklı veri kabul edilerek yapılsın.

–       2016 yılında bir işçinin geçim maliyeti 1750 liradır. 2017 yılında ekonomik krizin derinleşeceği ve ücretlerin dolar karşısında eriyeceği ülkemizin ekonomik tablosunda net bir şekilde görülmektedir. Bu sebeplerden ötürü 2017 yılında geçim maliyeti artacaktır. Bu yüzden; 2017 yılında asgari ücret, DİSK’in önerdiği gibi net 2000 lira olsun.

ÖDP İŞÇİ-EMEKÇİ HAREKETİ ÇALIŞMA GRUBU