ANKARA KATLİAMININ SORUMLUSU AKP VE SARAY REJİMİDİR

1071
Birleşik Haziran Hareketi’nden Ankara Katliamı ile ilgili 10 Soru…

sorular 50x70
Haziran Bildirisi:
Türkiye’yi mezhepçi faşist bir diktatörlüğe doğru sürükleyen Erdoğan-AKP yönetimi, barışçıl bir gösteri
için toplanan onbinlerce yurttaşımıza yönelik alçakça saldırının sorumlusudur.
Onlarca kardeşimizin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı Ankara Katliamı’nın hesabını sormak boynumuzun
borcudur. Tarih, yer ve gök şahit olsun ki, bu hesap divana kalmayacaktır.
Bu saldırı, sadece miting alanında toplanan gruplara değil; özgürlük, barış ve demokrasi isteyen bütün
emekçilere, bütün demokratlara, bütün sol güçlere, bütün cumhuriyetçilere, özgürlük ve adalet arayan herkese
yöneliktir.
Amaçları, korkuyu toplumsallaştırıp bütün ülkeye yaymaktır.
Hedeeri, gerici faşist diktatörlük girişimlerinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Yanılıyorlar! Yapamayacaklar!
Korkmuyoruz! Boyun eğmeyecek ve zorbalığa teslim olmayacağız!
7 Haziran seçimlerini kaybeden, 1 Kasım seçimlerinden de umudunu kestiği anlaşılan Erdoğan-AKP kliği; yeniden
yapılandırdığı Kontrgerillayı harekete geçirerek kanlı bir kaos planını devreye soktu.
Ankara Katliamı, bu kanlı kaos planın bir sonucudur.
Bütün duyarlı yurttaşlarımızı, gericiliğe ve faşizme hayır diyen herkesi Türkiye’nin her yerinde, kentlerimizin
bütün meydanlarında, bütün fabrikalarda, bütün sokaklarda, bütün anlerde katliamı kınamaya, mezhepçi faşizan AKP iktidarını teşhir ve protesto etmeye çağırıyoruz.
Bizi susturmak, sindirmek isteyenlere inat Asla SUSMAYALIM… Her yerde birarada SESİMİZİ YÜKSELTELİM…
Bazı kardeşlerimiz ve yoldaşlarımız Ankara Garı’nın önünden o beyaz atlara binip gitseler bile, o güzel insanlar bu
ülkede tükenmeyecek.
Ne yaparlarsa yapsınlar, panzerleri, tomaları ve bombalarıyla saldırsalar da biz bu toprakları “demirin tuncuna, insanın puştuna” bırakmayacağız!
GERİCİLİĞİ VE FAŞİZMİ YENECEĞİZ