AKP Savaşın ve Katliamların Yanında

2553

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, AKP’nin Meclis’e sunduğu savaş tezkeresine karşı bir açıklama yaparak tezkere AKP’nin savaş ve katliamlardan yana tutumunu sürdürmekte ısrarla olduğunun bir kanıtıdır, dedi.

ÖDP Eş Genel Başkanları Alper Taş ve Bilge Seçkin Çetinkaya adına yapılan açıklamada şunlara yer verildi,

“Muhtemelen AKP’lilerin oylarıyla geçecek tezkere ile Suriye’ye dönük savaşçı tutum sürdürülmek isteniyor.

On binlerce insanın canını alan, Suriye’yi parçalayan bu iç savaş en başından itibaren AKP’nin de savaşı oldu.

Suriye’de katliamlar yapan cihadist çeteler AKP’nin silah ve para yardımıyla beslendi.

Bu savaşçı politikaların acı sonuçlarını Reyhanlı’da olduğu gibi halkımız çekiyor.

Ama bu politikalar çöktü. AKP’nin yeni-Osmanlıcılık adı altında giriştiği yeni fetihçi zihniyet işlemez hale geldi.

AKP bu tezkere ile halen savaş ihtimali üzerinden tükenmiş politikasını sürdürme gayretinde.

Bu tezkere kimyasal silahların devri ile askeri müdahale seçeneğinin şimdilik devre dışı kalması karşısında AKP’nin bir reaksiyonudur.

AKP savaş ve askeri müdahale istemektedir.

AKP bölgeye dönük bu tutumundan, çeteleri desteklemekten vaz geçmeli Suriye’den elini çekmelidir.

AKP’nin bu savaşçı politikaları karşısında Suriye’de insani bir çözüme kapı açmak, ülkeyi tekrar yaşanabilir hale getirmek için;
– Bütün emperyalist güçler Suriye’den elini çekmeli, savaş kışkırtıcılığından vazgeçilmelidir.
– AKP hükümeti yeni Osmanlıcılık politikaları nedeniyle Suriye’nin yaşadığı felaketten, Türkiye’nin sınır bölgesinin yaşadığı mağduriyetten sorumludur. İki ülke arasındaki dostluğa kasteden müdahaleler, din ve mezhep kışkırtıcılığı terk edilmelidir.
– Kalıcı bir ateşkes ilan edilmeli, tüm yabancı güçler Suriye’yi terk etmeli, eline silah alanlar dahil yerel akımların temsiline izin verecek biçimiyle Suriye halkının kendi geleceğini belirlemesini, özgür ve demokratik bir geçişi olanaklı kılacak anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.
– Tüm uluslararası topluluklar ortaya çıkan maddi ve insani tahribatın giderilmesi için kaynak yaratmalıdır.”