AKP OKULLARDA ŞERİATI KURUMSALLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR ÇOCUKLARIMIZI BU KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ

2685

Yönetmelikler, Yasalar ve Müfredat Değişiklikleriyle
AKP OKULLARDA ŞERİATI KURUMSALLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR ÇOCUKLARIMIZI BU KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ

AKP iktidarının dini kurallara, şer’i hükümlere göre toplumu biçimlendirme yönünde attığı adımların en görünür olduğu eğitim alanında yeni bir düzenleme daha yasa hükmünde topluma dayatılmaktadır. 24 Haziran Cumartesi günü Resmi Gazete’de 30106 sayı ile yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Değiştirme Yönetmeliği uyarınca açılacak bütün okullara abdesthane ve mescit zorunluluğu getirilmiş, erkek ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere mekanın yeniden düzenlenmesinin önü açılmıştır. Karma eğitimi ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atan, eğitimin dinselleşmesini adım adım gerçekleştiren, ticarileştirilmesini destekleyen, neoliberal politikalar doğrultusunda öğrencileri sermayenin maliyet hesabında bir kaleme indirgeyen bir anlayışla çocuklarımızın ve memleketimizin geleceği karartılmak istenmektedir.

YENİ ALADAĞLARIN ÖNÜ AÇILIYOR

Bu yönetmelik uyarınca eğitim kurumlarının açılması, belirli nüfus şartlarına bağlanmış, bu sayının altında nüfusa sahip yerlerde kurum açılamayacağı gibi, kapama şartlarında sayının altında kalmak kapatılma sebebi olarak belirtilmiştir. Bu, birçok yerleşim yerinin okulsuz kalması, eğitimin belirli alanlarda merkezileşmesi, yoksul halk çocuklarının eğitimin dışına itilmesi ve yeni rant alanları anlamına gelecektir. Bu gibi düzenlemeler eğitime erişilebilirliği önemli ölçüde azaltacak, Aladağ yangınında acı bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldığımız yurt sorunlarını derinleştirecek ve çocuklarımızı cemaat, tarikat yurtlarına mecbur bırakmaya yönelik sonuçlar doğuracaktır.

LAİK, BİLİMSEL EĞİTİM VEREN KURUMLARA SALDIRI ZEMİNİ OLUŞTURULUYOR

Yine kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığının bakanlıkça veya valilikçe yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi durumunda da eğitim kurumları kapatılabilecektir. Eğitim kurumlarının piyasa koşullarına uygun yapılandırılması, performans kriterleri ile çalışması emeğe yönelik saldırıların, iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının bir uzantısıdır ve kabul edilemez. Dindar, kindar ve itaatkar bir nesil yetiştirme, şeriat hükümlerine uygun bir toplum kurma projesi doğrultusunda AKP iktidarının “verimlilik” bahanesiyle saldıracağı kurumların laik, bilimsel eğitim veren kurumlar olacağını kestirmek işten bile değildir. Kaldı ki adı geçen yönetmelikte tüm projeler için bakanlık onayı ve bakanlıkça hazırlanan proje programlarına uygunluk aranmaktadır.

Bizler AKP’nin projesini evrim teorisinin müfredattan çıkarılmasından, şeriatın din dersi müfredatına eklenmesinden, cumhuriyetin ilerici birikiminin müfredattan ayıklanmasından, eğitimin topyekün imamhatipleştirilmesinden, laik, bilimsel eğitimden yana eğitim ve bilim emekçilerinin sürülmesinden, KHKlara yazılmasından biliyoruz.

CUMHURİYET DEĞERLERİNE VE SEMBOLLERİNE SALDIRI

Bu projeyi, erken cumhuriyet tarihini müfredattan kaldırma girişimlerinden, çocukların pedagojik gelişimlerine aykırı şiddet içerikli görüntü ve sembollerin 15 Temmuz broşüleriyle her sınıfa zorunlu tutulmasından, cumhuriyetin değer ve sembollerinin mezhepçi faşist AKP iktidarının değer ve sembolleriyle yer değiştirilmek istenmesinden tanıyoruz. Kuruma Ad Verme başlığı altında yapılan düzenlemeler eliyle cumhuriyetin değer ve sembollerine saldırı devam ediyor. Yıkılan Atatürk heykelinin yerine dikilen Rabia heykeli bu saldırıların, ad verme hükümlerinin ne yönde kullanılacağının da sarih göstergesidir.

OKULLARDA ŞERİAT KURUMSALAŞTIRILMAK İSTENİYOR

Zorunlu abdesthane ve mescit uygulaması ise tek bir mezhebin kurumsallaşmasını, toplumun şer’i hükümler doğrultusunda şekillendirilmesini eğitim marifetiyle küçük yaştan itibaren sağlamaya yönelik atılan adımlardan biridir. Bu aynı zamanda mescit ve abdesthaneyi kullanma üzerinden eğitim emekçilerinin ve çocuklarının dini eğitim almasını istemeyen ailelerin de fişlenmesi, iktidarın saldırılarına açık hale gelmesi anlamına gelecektir. Müfredeta yönelik yapılan değişiklikler de bunun bir parçası olara gerçekleştiriliyor. Evrim müfredattan çıkartılırkan, zorunlu din derslerinde ‘Muamelat ve Ukubat’ adlı bir ünite konuluyor. Bu ünite ile öğrencilere el kol kesme cezasını, recmi, evlilikte eş sayısını, şeriata göre eş boşama öğretilecek.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi olarak; eğitimin imamhatipleştirilmesi ve ticarileştirilmesi, bütün bir toplumsal yaşamın dine göre belirlenmesi karşısında laik, bilimsel ve kamusal eğitimi kararlıkla savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı, emekçileri ve memleketimizi bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Memleketin ilerici birikimine sahip çıkacağız; Haziran ülkesini kurmak için laikliği kazanacağız.  

Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Eğitim Çalışma Grubu