AKP Hükümetinden Gıda Egemenliği’ne ve Hayvan Yetiştiricisi Köylülere/Çiftçilere Bir Darbe Daha…

1180

Et fiyatlarının artması gerekçe gösterilerek yeni zenginlere kar ve rant kapıları açılıyor. Uyguladığı tarımsal politikalarla hayvan yetiştiren küçük köylülerin/çiftçilerin hayvan yetiştirebilme olanaklarını sürekli elinden alan AKP şimdi de “halka ucuz et yedireceğiz!” yalanıyla canlı hayvan ithalatı yaparak yandaşlarına rant kapılarını ardına kadar açıyor.

AKP Hükümeti emperyalizmin yeni egemenlik ve sermaye birikim biçimi olarak şekillendirdiği neoliberal politikaları harfiyen uygulayarak üreticiler ve tüketiciler için yaşamı daha da çekilmez hale getiriyor.

Hayvan yetiştiriciliğinde en büyük gider hayvan yemlerine gitmektedir. Bir hayvanın yediği yem neredeyse onun verdiği etin %60-70 ini oluşturur. Bu nedenle etin lezzeti ve sağlıklılığı bir yana otlak ve meralarda yetiştirilen hayvanların maliyeti daha ucuzdur. Bu nedenledir ki otlak ve meralar üreticilerin ortak kullanımındayken et fiyatları daha ucuz olmuş, ülkemizde yetiştirilen hayvan sayısı da daha çok olmuştur. Peki AKP hükümeti ne yapmıştır da hem ülkemizdeki büyükbaş-küçükbaş hayvan sayısında büyük bir düşüş olmuş, hem de et fiyatlarında büyük bir artış olmuştur?

AKP uyguladığı politikalarla ve çıkarttığı yasalarla köylülerin yüzyıllardır ortak mülkiyet olarak kullandıkları otlaklarına,meralarına,yaylaklarına yasa zoruyla el koymuş, şirketlere satışının önünü açmış köylülerin kullanımına kapatmıştır. Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu ile köylüyü zorla toprağından etmeye ve bitkisel üretim ile hayvan yetiştiriciliğini birbirinden ayırarak endüstriyel tarımın önünü açmakta, küçük üreticilerin ölüm fermanını yazmaya devam etmektedir. Bütünşehir/Büyükşehir yasasıyla köyleri mahalle yapıp ortak mülkiyetlerini el koymuş, ülkenin neredeyse tamamını maden arama sahası yapmıştır.

Son aldığı, toplam 570.000 baş canlı hayvan ithali kararı ile halkın ucuz et yemesi yalanının arkasındaki asıl gerçekleşen devasa bir ithalat rakamının rantçılar arasındaki bölüşümü, bakanlık yetkililerinin de içinde bulunduğu ekiplerin otel odalarındaki toplantılarda yapıldığı gerçeğidir.

AKP Hükümetini uyarıyoruz:

Halkın sağlıklı,lezzetli ve ucuz et yemesini istiyorsanız köylülerden/çiftçilerden aldığınız otlak, mera ve yaylakları geri verin. Tüketicilerin sağlıklı ve ucuz ete erişim hakkını, köylülerin/çiftçilerin otlak, mera ve yaylaklara erişim hakkını,hayvanların serbestçe dolaşma ve doğal gıdalarına erişim hakkını engellemeyin

Bütünşehir/Büyükşehir yasasını tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırın.

Köylüleri ve küçük çiftçileri destekleyecek politikalar uygulayın,yasalar çıkartın.

Üreticilerin ve tüketicilerin ortak hakkı olan “Gıda Egemenliği”ne gıda şirketlerinin saldırısını durdurun.

Ne tür yem yediği ve ne tür hastalıklar barındırabileceği belli olmayan canlı hayvan ithalatı yaparak Halkın sağlığıyla ve bütçesiyle oynamayın.”Deli Dana Hastalığı”nı hatırlayın.

ÖDP olarak sizi uyarıyoruz. Yağma ve talan düzeninden vazgeçin. Aksi taktirde tarih ve mahkemeler önünde yargılanmaktan kurtulamayacaksınız.

Halkın sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim hakkının “Gıda Egemenliği” ile gerçekleşeceğinin bilinciyle, emperyalizmin ülkemizdeki ve bölgemizdeki politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz, bütün küçük üreticileri ve tüketicileri bizimle birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

ÖDP TARIM ÇALIŞMA GRUBU