AKP Genel Başkanının Yasalarla Eleştirilemez, Dokunulamaz, Tartışılamaz Kılınma Çabası Asla Kabul Edilemez

2584

Tokat Merkez İlçe Başkanımız Önder Konuk’a “sosyal medya” aracılığıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay ertelemesiz ceza verildi. İl başkanımız ‘denetimli serbestlik hakkından’ yararlanmak üzere dün cezaevine girdi.

Geçtiğimiz ay içerisinde Mersin’de il ve ilçe yöneticisi dört arkadaşımız da aynı şekilde cezaevine girmek zorunda kaldı.

Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz üzere, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması muhaliflere yönelik operasyon aracı haline gelmiştir. Emniyet ve Savcılık eliyle tümüyle keyfi, hukuksuz biçimde gerçekleşen yargılama, tutuklama ve cezalar demokratik siyaset hakkına yönelik bir saldırıya dönüşmüştür.

Kaldı ki artık bir partinin genel başkanı olan kişinin, anayasada tarafsız olarak tanımlanan Cumhurbaşkanına ilişkin kanunlarla korunması da ayrı bir garabettir.

AKP Genel Başkanı’nın yasalarla eleştirilemez, dokunulamaz, tartışılamaz kılınma çabası asla kabul edilemez.

Başkanlar Kurulu